SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 46. Ponedjeljak, 16. prosinca 2013.
GRAD KRALJEVICA

71.

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/13, 15/ 13 i 26/13), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2013. godine donosi

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Proračunom Grada Kraljevice za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) utvrđuju se sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi u 2014. godini.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog Programa u Proračunu su raspoređena na sljedeće aktivnosti i projekte:

-financiranje knjižničke djelatnosti proračunskog korisnika Narodna knjižnica i čitaonica Kraljevica i nabavku knjižne građe

-održavanje dvoraca Kaštel i Frankopan

-održavanje domova u Bakarcu, Križišću i Šmriki

-pokroviteljstva kulturnih manifestacija

-ulaganja u spomeničku baštinu i

-sufinanciranje djelatnosti neprofitnih udruga kulture koje djeluju na području Grada Kraljevice.

Članak 3.

Financiranje knjižničke djelatnosti ostvaruje se pokrivanjem svih rashoda korisnika putem informacijskog sustava riznice.

Članak 4.

Održavanje dvoraca Kaštel i Frankopan sastoji se iz izdataka za energiju, održavanje, čišćenje i ostale komunalne usluge.

Članak 5.

Tekuće održavanje domova u Bakarcu, Križišću i Šmriki sastoji se iz izdataka za energiju, održavanje, čišćenje i ostale komunalne usluge.

Članak 6.

Pokroviteljstva kulturnih manifestacija ostvaruju se odlukom Gradonačelnika na način da se sredstva dodjeljuju nositelju kulturne manifestacije.

Članak 7.

Ulaganja u spomeničku baštinu namijenjena su dvorcu Frankopan sukladno dugoročnom planu ulaganja.

Članak 8.

Sufinanciranje djelatnosti neprofitnih udruga kulture ostvaruje se kroz tekuće donacije za redovnu djelatnost i programe sljedećim udrugama:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 9.

Isplata novčanih sredstava iz članka 1. ovog Programa obavlja se u skladu s odredbama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2014. godinu.

Članak 10.

Ovaj Program će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 400-06/13-01/2

Ur. broj: 2170/08-08-13-18

Kraljevica, 16. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Aleksandar Kružić, dipl. ing.

 

Program javnih potreba u kulturi za 2014  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr