SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 43. Petak, 24. prosinca 2004.
GRAD DELNICE
64

64.

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 23. prosinca 2004. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Delnica za 2005. godinu, opseg radova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarenje Programa.

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se:

- prihodi od komunalne naknade 3.400.000,00 kn

- šumski doprinos 370.000,00 kn

- prihod od grobarina 130.000,00 kn


UKUPNO: 3.900.000,00 kn

Članak 3.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta i održavanje groblja utvrđuje se kako slijedi:

1.održavanje nerazvrstanih cesta
i javnih površina: 2.200.000,00

- zimsko održavanje 500.000,00 kn

. sanacija cesta

1.krpanje udarnih rupa i manje sanacije
kolnika na području Delnica i Crnog
Luga 135.000,00 kn

2.postava ivičnjaka, izgradnja oborinske
kanalizacije s upojnim bunarom te
izrada asfaltnog tepiha u Ulici bana
Jelačića ukupno 200 m 250.000,00 kn

3.održavanje makadam ceste Ložac
- Podgora 30.000,00 kn

4.izgradnja potpornog zida ceste prema
crkvi u Hrvatskom 20.000,00 kn

5.Turke popravak makadam ceste s
rješenjem oborinske odvodnje prema
vikend naselju u dužini cca 100 m 50.000,00 kn

6.Donje Tihovo popravak puta 30.000,00 kn

7.rušenje kuće Smiljanić za pristup
parkiralištu iza gradske uprave 100.000,00 kn

8.razni nepredviđeni radovi 100.000,00 kn

9.pojačano održavanje Ul. S. S.
Kranjčevića s uređenjem parkirališnih
prostora 800.00,00 kn

10.uređenje okretišta u Ul. S. S.
Kranjčevića 150.00,00 kn

. horizontalna i vertikalna signalizacija

1.popravak postojećih znakova, nabava
nedostajućih i obilježavanje pješačkih
prijelaza 30.000,00 kn

2.novogodišnje ukrašavanje Delnice,
Crni Lug, Brod na Kupi 40.000,00 kn

2. održavanje oborinske kanalizacije 170.000,00 kn

1.čišćenje slivnika i upojnih bunara
te manje sanacije 40.000,00 kn

2.sanacija kanalizacije u Crnom Lugu,
Ul 1. maja - - raskršće, te izgradnja
jednog slivnika u Školskoj ul. 30.000,00 kn

3.izgradnja dijela kanalizacije u Malom
Selu 50.000,00 kn

4.zatvaranje otvorenog kanala oborinske
kanalizacije u Supilovoj u Delnicama
kod Setinga 50.000,00 kn

3.održavanje čistoće na javnim
površinama 600.000,00 kn

1.čišćenje cesta, održavanje zelenih
površina, košnja travnjaka, održavanje
cvjetnjaka, vaza, obrezivanje granja na
drvoredu (Supilova), održavanje oglasnih
panoa 330.000,00 kn

2.sanacija divljih deponija 130.000,00 kn

3.odvoz smeća s javnih površina
kontejnerima 100.000,00 kn

4.deratizacija javnih površina 20.000,00 kn

5.održavanje dječjih igrališta odnosno
popravak uništenog, premazivanje
zaštitnim sredstvima i sl. 20.000,00 kn

5.javna rasvjeta 475.000,00 kn

1.održavanje i popravak postojeće javne
rasvjete, zamjena žarulja, popravak
srušenih stupova i sl. 75.000,00 kn

2.utrošak električne energije za javnu
rasvjetu 400.00000 kn

6.održavanje groblja 420.000,00 kn

1.čišćenje, košnja trave, manji popravci,
utrošak struje, vode na grobljima
Delnice, Crni Lug, Brod na Kupi 120.000,00 kn

2.popravak dvije staza na starom
groblju u Delnicama te obnova platoa
ispred mrtvačnice 300.000,00 kn


UKUPNO 3.900.000,00 kn

Članak 4.

Dinamika izvođenja radova uskladit će se s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih pod člankom 1. ovog Programa.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 363-01/04-01/27

Ur. broj: 2112-01-04-01

Delnice, 23. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr