SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 43. Petak, 24. prosinca 2004.
GRAD DELNICE
64

62.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 23. prosinca 2004. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti u Gradu
Delnicama u 2005. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u zdrastvenoj zaštiti (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grada Delnice vezani za zaštitu i unapređenje zdravlja, poboljšanje kvalitetete liječenja i življenja kronično oboljelih osoba i osoba s invaliditetom, te ostali oblici i načini zadovoljavanja javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti na području Grada Delnica, a sve u svrhu poboljšavanja ostvarivanja zdrastvene zaštite na području Grada Delnica svih korisnika ovog programa.

Članak 2.

Na osnovi utvrđenih potreba, u okviru zakonskih obveza te u okviru utvrđenih financijskih mogućnosti Grada Delnica, u Proračunu Grada Delnica predviđena su sredstva za realizaciju ovog Programa u ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna.

Članak 3.

1. Ovaj Program javnih potreba ostvaruje se kroz sljedeće programe:

a) zaštita djece i mladeži,

b) zaštita materinstva,

c) zaštita invalidnih osoba,

d) stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika,

e) zdravstveno prosvjećivanje,

2. Financijske i stručne pomoći društveno humanitarnim udrugama iznose 10.000,00 kuna.

Sredstva za finacijske i stručne pomoći društveno humanitarnim udrugama isplaćivat će se u skladu sa sredstvima osiguranim u proračunu Grada Delnica te na temelju prijedloga člana Poglavarstva zaduženog za područje zdravstva i to na sljedeći način:

a) Klub liječenih alkoholičara 5.000,00

b) Društvo dijabetičara 3.000,00

c) Europa dona - Sekcija Delnice 2.000,00

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje ovog programa osiguravaju se u proračunu Grada Delnica, a njima raspolaže Gradonačelnik Grada Delnica kao naredbodavatelj za njegovo izvršenje.

Gradonačelnik vrši raspored predviđenih sredstava nositeljima odnosno korisnicima Programa na temelju Planova Poglavarstva o isplati osiguranih sredstava iz proračuna Grada Delnica te na temelju prijedloga člana Poglavarstva zaduženog za područje zdravstvene zaštite, u skladu s ovim Programom te sukladno odredbama posebnih odluka.

Članak 5.

Program javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 500-01/04-01/20

Ur. broj: 2112-01-04-12

Delnice, 23. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr