SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 43. Petak, 24. prosinca 2004.
GRAD DELNICE
64

61.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 23. prosinca 2004. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u zaštiti i unapređenju prirodnog
okoliša te očuvanju flore i faune u Gradu
Delnicama u 2005. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša te očuvanju flore i faune (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grada Delnice vezani za zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša te očuvanje flore i faune na području Grada Delnica.

Članak 2.

Na osnovi utvrđenih potreba, u okviru zakonskih obveza te u okviru utvrđenih financijskih mogućnosti Grada Delnica, u Proračunu Grada Delnica predviđena su sredstva za realizaciju ovog Programa u ukupnom iznosu od 37.000,00 kuna.

Članak 3.

1. Ovaj Program javnih potreba ostvaruje se kroz sljedeće programe:

a) čišćenje divljih deponija i odlagališta otpada,

b) čišćenje i održavanje javnih površina,

c) sadnja cvijeća te ukrašavanje javnih površina, trgova i sl.,

d) vođenje brige oko flore i faune (npr. održavanje raznih oblika seminara, tribina, izložbi i sl.) kojima se nastoji ukazati na njihovo značenje.

2. Financijske i stručne pomoći društveno humanitarnim udrugama iznose 35.000,00 kuna.

Sredstva za finacijske i stručne pomoći društveno humanitarnim udrugama isplaćivati će se u skladu sa sredstvima osiguranim u proračunu Grada Delnica te na temelju prijedloga člana Poglavarstva zaduženog za područje zaštite okoliša i to na sljedeći način:

a) Udruga Pajdaš Delnice 5.000,00

b) SRU Goran Brod na Kupi 3.000,00

c) Hrvatsko planinarsko društvo 10.000,00

d) Udruga Marohlin Delnice 2.000,00

e) Udruga Medun Delnice 2.000,00

f) Udruga Runolist Crni Lug 10.000,00

g) Pokret prijatelja prirode 3.000,00

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje ovog programa osiguravaju se u proračunu Grada Delnica, a njima raspolaže Gradonačelnik Grada Delnica kao naredbodavatelj za njegovo izvršenje.

Gradonačelnik vrši raspored predviđenih sredstava nositeljima odnosno korisnicima Programa na temelju Planova Poglavarstva o isplati osiguranih sredstava iz proračuna Grada Delnica te na temelju prijedloga člana Poglavarstva zaduženog za ovo područje, u skladu s ovim Programom te sukladno odredbama posebnih odluka.

Članak 5.

Program javnih potreba u zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša te očuvanju flore i faune stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 351-01/04-01/09

Ur. broj: 2112-01-03-12

Delnice, 23. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr