SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 43. Petak, 24. prosinca 2004.
GRAD DELNICE
64

60.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/0 i 103/031), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 23. prosinca 2004. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi u Gradu
Delnicama u 2005. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grada Delnice te oblici, obim i način zadovoljavanja javnih potreba te pružanje pomoći na području Grada Delnica, a u svrhu poboljšavanja ostvarivanja socijalne skrbi na području Grada Delnica svih korisnika ovih programa.

Članak 2.

Na osnovi utvrđenih potreba, u okviru zakonskih obveza te u okviru utvrđenih financijskih mogućnosti Grada Delnica, u Proračunu Grada Delnica predviđena su sredstva za realizaciju ovog Programa u ukupnom iznosu od 558.500,00 kuna.

Članak 3.

Ovaj Program javnih potreba ostvaruje se kroz sljedeće oblike novčanih pomoći (davanja):

1. Prava iz socijalne skrbi, i to:

a) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za subvenciju komunalnih usluga

b) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za hitne intervencije

c) Pravo na pomoć za subvenciju troškova stanovanja

d) Pravo na pomoć za subvenciju prehrane učenika osnovnih škola

e) Pravo na pomoć za subvenciju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola i studenata

f) Pravo na pomoć za subvenciju smještaja djece u vrtić.

Prava iz socijalne skrbi isplaćivat će se na način i po postupku propisanom posebnom odlukom.

Prava iz socijalne skrbi predviđena su u ukupnom iznosu od 383.000,00 kuna.

2. Financijske i stručne pomoći društveno humanitarnim udrugama iznose 95.500,00 kuna.

Sredstva za finacijske i stručne pomoći društveno humanitarnim udrugama isplaćivat će se u skladu sa sredstvima osiguranim u proračunu Grada Delnica te na temelju prijedloga člana Poglavarstva zaduženog za područje socijalne skrbi i to na sljedeći način:

a) Crveni križ 65.000,00

b) Udruga umirovljenika 22.000,00

c) Društvo multiple skleroze 2.000,00

d) Udruga civilnih invalida rada 1.000,00

e) Udruga civilnih žrtava rata 1.000,00

f) Udruga prognanih i izbjelih osoba sjevrozapadne i
sjeverne Bosne 1.500,00

g) Udruga gluhih i slijepih 2.000.00

h) Udruga distrofičara 500,00

i) Udruga dijaliziranih 500,00

3. Socijalne stipendije za učenike i studente s područja Grada Delnica.

Socijalne stipendije za učenike i studente s područja Grada Delnica isplaćivat će se na način i po postupku propisanom posebnom odlukom.

Socijalne stipendije za učenike i studente s područja Grada Delnica predviđena su u ukupnom iznosu od 80.000,00 kuna.

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje ovog programa osiguravaju se u proračunu Grada Delnica, a njima raspolaže Gradonačelnik Grada Delnica kao naredbodavatelj za njegovo izvršenje.

Gradonačelnik vrši raspored predviđenih sredstava nositeljima odnosno korisnicima Programa na temelju planova Poglavarstva o isplati osiguranih sredstava iz proračuna Grada Delnica te na temelju prijedloga člana Poglavarstva zaduženog za područje socijalne skrbi, u skladu s ovim Programom te sukladno odredbama posebnih odluka.

Članak 5.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 500-01/04-01/22

Ur. broj: 2112-01-04-18

Delnice, 23. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr