SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 43. Petak, 24. prosinca 2004.
GRAD DELNICE
64

59.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93 i 11/ 94), 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) te članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 23. prosinca 2004. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u tehničkoj kulturi u Gradu Delnicama
za 2005. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se svi oblici promicanja tehničke kulture na području Grada Delnica.

Ovim Programom financirat će se;

1. REDOVNI PROGRAM KULTURNIH AKTIVNOSTI

Članak 2.

1. REDOVNI PROGRAM KULTUNIH AKTIVNOSTI obuhvaća;

1.1. AMATERSKI VIDEO FOTO KLUB

1.2. IZLOŽBA FOTOGRAFIJA

1.3. AUTO KLUB DELNICE

Članak 3.

Svrha Programa je omogućiti udrugama i pojedincima sa ovog područja, mogućnost redovnog rada i djelovanja te stvaranja i realizacije različitih programa i aktivnosti.

Članak 4.

Cilj Programa je promicanje tehničke kulture, te podizanje spoznaje kod stanovništva na ovom području o načinu stvaralaštva, kao i potaknuti ih na rad i uključivanje u udruge tehničke kulture i to poglavito djece i mladih.

Članak 5.

Djelatnosti i programi iz ovog Programa od posebnog su značaja za Grad Delnice, te se sredstva potrebna za njihovo ostvarivanje osiguravaju u proračunu Grada Delnica.

Za potrebe potpunog provođenja svih aktivnosti vezanih uz ovaj Program u Proračunu Grada Delnica za 2005. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 22.500,00 kuna.

Članak 6.

Korisnici sredstava u programu tehničke kulture su:

. AMATERSKI VIDEO FOTO KLUB 15.000,00 kn

Osigurana su sredstva za redoviti rad udruge, za izradu i
održavanje WEB stranice, za sudjelovanje na tečajevima
za projekcije video filmova, kupovinu potrošnog materi-
jala i opreme te za ostale troškove.

. IZLOŽBA FOTOGRAFIJA 5.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova izložbe
fotografija povodom proslave Dana Grada.

. AUTO KLUB DELNICE 2.500,00 kn

Osigurana su sredstva za održavanje predavanja o sigur-
nosti u prometu za djecu iz vrtića, osnovnih i srednjih
škola te za cjelokupno građanstvo sa ciljem povećanja
sigurnosti u prometu i upoznavanja sa prometnim pravi-
lima.

Članak 7.

Sredstvima za ostvarivanje ovog programa raspolaže Gradonačelnik Grada Delnica kao naredbodavatelj za njegovo izvršenje.

Gradonačelnik vrši raspored predviđenih sredstava nositeljima odnosno korisnicima Programa na temelju prijedloga člana Poglavarstva zaduženog za područje tehničke kulture.

Članak 8.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 630-01/04-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-11

Delnice, 23. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr