SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
OPĆINA SKRAD

35.

Na temelju članka 4. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 32/01, 9/04, 35/06, 19/07 i 59/09), članka 32. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13 i 28/13) i provedenog javnog poziva Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o povjeravanju komunalne djelatnosti - zimsko
održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad

Članak 1.

Komunalna djelatnost - zimsko održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad povjerava se:

1) Obrtu za šumarske usluge »Manda« iz Brod Moravica, Donja Dobra 1, vl. Dražen Injić za čišćenje snijega sa pravca:

a) Malo Selce-Bukov Vrh-Divjake-Hribac-Veliko Selce

po cijeni od 412,50 kn (PDV uključen) za efektivni sat čišćenja, te preventivno posipavanje po cijeni od 500,00 kn (PDV uključen) bez materijala, odnosno 1.000,00 kn/ m3 (PDV uključen) za efektivni sat posipavanja cesta sa materijalom;

2) Obrtu za usluge, trgovinu i prijevoz »Poky« iz Skrada, Podstena 9, vl. Antun Abramović za čišćenje snijega sa pravaca:

a) Gornja Dobra-Žrnovac-Sleme

b) Gornja Dobra-Brezje-Pečišće

po cijeni od 330,00 kn (PDV uključen) za efektivni sat čišćenja, te preventivno posipavanje po cijeni od 350,00 kn (PDV uključen) bez materijala, odnosno 700,00 kn/m3 (PDV uključen) za efektivni sat posipavanja cesta sa materijalom;

3) Obrtu za šumarstvo i trgovinu »Kirijaš« iz Broda na Kupi, Belo 13, vl. Jadranka Luketić za čišćenje snijega sa pravca:

a) Kupjak-Rogi-Buzin

po cijeni od 400,00 kn (PDV uključen) za efektivni sat čišćenja;

4) Obrtu za trgovinu, poljoprivredu i usluge »E&E« iz Ravne Gore, I. G. Kovačića 168, vl. Goran Brenc za čišćenje snijega sa pravca:

a) Hlevci-Ravna Gora

po cijeni od 320,00kn (PDV uključen) za efektivni sat čišćenja, te preventivno posipavanje po cijeni od 320,00 kn (PDV uključen) bez materijala, odnosno 500,00 kn/m3 (PDV uključen) za efektivni sat posipavanja cesta sa materijalom.

Članak 2.

Ugovori o obavljanju komunalne djelatnosti - zimsko održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad sklapaju se na vrijeme od jedne godine.

Članak 3.

Temeljem članka 15. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 4.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Skrad da može sklopiti Ugovore iz članka 2. ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/12-01/1

Ur. broj: 2112/04-12-01-09

Skrad, 2. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, bacc. ing. sec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr