SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
OPĆINA SKRAD

33.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13 i 28/13) Općinsko vijeće Općine Skrad na sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Skrad u akciji
»Općina Skrad - prijatelj djece« za 2014. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Skrad u akciji »Općina Skrad - prijatelj djece« za 2014. godinu utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti Općine Skrad u ostvarivanju akcije »Gradovi i općine - prijatelji djece«.

Članak 2.

Za ostvarenje Programa osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 156.000,00 kn za sljedeće namjene:

-financiranje zdravstvene knjižice djeteta 200,00 kn

-poklon paketi za svu djecu predškolske
i osnovnoškolske dobi uz blagdan
Sv. Nikole 11.700,00 kn

-akcija »Prvi koraci u prometu« 100,00 kn

-stipendije i školarine (poz. 92) 80.000,00 kn

-sudjelovanje Dječjeg vrtića na
karnevalu u Rijeci 2.000,00 kn

-sufinanciranje prijevoza učenicima
srednjih škola 36.000,00 kn

-provođenje Naj-akcije 5.000,00 kn

-predstava za djecu uz blagdan
SV. Nikole 3.000,00 kn

-novorođena djeca 8.000,00 kn

-nabava udžbenika za osnovnu školu 10.000,00 kn

Članak 3.

Navedene aktivnosti od općeg su značenja za Općinu Skrad pa se potrebna sredstva za njihovo ostvarivanje osiguravaju u Proračunu Općine Skrad za 2014. godinu.

Članak 4.

Pored sredstava navedenih u članku 2. ovog Programa, Općina Skrad provedbu akcije »Općina Skrad - prijatelj djece« ostvaruje i kroz programe javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi, sportu, kulturi, vatrozaštiti te socijalnoj skrbi.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad vrši raspored sredstava, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju programa Općinskom vijeću.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 602-01/13-01/9

Ur. broj: 2112/04-13-01-01

Skrad, 2. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, bacc. ing. sec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr