SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
OPĆINA SKRAD

32.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 32. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13 i 28/13) Općinsko vijeće Općine Skrad na sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Skrad u području društvene
brige o djeci predškolske dobi za 2014. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2014. godinu utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti na području Općine Skrad koji se ostvaruje putem organiziranoga predškolskog odgoja.

Članak 2.

Na temelju potreba i interesa stanovnika te financijskih mogućnosti Općine Skrad, Odjel predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad provodi organizirani predškolski odgoj ostvarivanjem 10-satnog primarnog programa za jednu mješovitu odgojnu skupinu od 20-oro djece.

Članak 3.

Način ostvarivanja programa i njihova kvaliteta sukladni su propisanim normativima djelatnosti (prehrana, zdravstvena zaštita, broj djece u skupini i sl.).

Članak 4.

Programom javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2014. godinu sredstva za Odjel predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad osiguravaju se Proračunom Općine Skrad za 2014. godinu u iznosu od 390.000,00 kuna (poz. 85) za sljedeće namjene:

-plaća odgajateljica i kuharice 234.068,00 kn

-doprinosi na plaću 35.580,00 kn

-naknada za božićnicu, regres za GO
i jubilarnu nagradu 8.700,00 kn

-troškovi prehrane djece u vrtiću 74.151,00 kn

-izdaci za energiju 2.300,00 kn

-izdaci za lož ulje za centralno grijanje 23.000,00 kn

-ostali materijalni izdaci 12.281,00 kn.

Članak 5.

Sredstva za prehranu djece i podmirenje materijalnih i ostalih izdataka Odjela predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad osiguravaju se i učešćem roditelja u cijeni usluge sukladno Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Skrad od roditelja-korisnika usluga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/ 09.).

Navedena sredstva roditelji uplaćuju na žiro račun Općine Skrad sa naznakom za Ustrojbenu jedinicu predškolskog odgoja i naobrazbe.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad vrši raspored sredstava nositelja programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju programa Općinskom vijeću.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 601-01/13-01/6

Ur. broj: 2112/04-13-01-01

Skrad, 2. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, bacc. ing. sec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr