SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
OPĆINA SKRAD

31.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 61/11, 150/11 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13 i 28/13) Općinsko vijeće Općine Skrad na sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o financiranju Socijalnog programa na području
Općine Skrad za 2014. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Skrad za 2014. godinu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2014. godinu.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se za sljedeće namjene:

1.Crveni križ (poz. 90) 12.000,00 kn

-Crveni križ Skrad - redovna aktivnost 1.000,00 kn

-posjet Domu Radočaj 1.000,00 kn

-Crveni križ Delnice - redovne
aktivnosti i DDK 10.000,00 kn

2.Udruge (poz. 88 - dio) 10.500,00 kn

-Udruga invalida osoba s mišićnom
distrofijom PGŽ 1.000,00 kn

-Društvo multiple skleroze PGŽ 1.000,00 kn

-Udruga slijepih PGŽ 1.000,00 kn

-Udruga HRVI Gorski kotar 5.000,00 kn

-Udruga gluhih i nagluhih PGŽ 500,00 kn

-Udruga civilnih invalida rata PGŽ 500,00 kn

-Klub liječenih alkoholičara Delnice 500,00 kn

-Udruga dijaliz. i transplat. bubrežnih
bolesnika Delnice 500,00 kn

-Udruga invalida rada Rijeka 500,00 kn

3.Pomoć socijalno ugroženim obiteljima u podmirenju

troškova stanovanja (poz. 93 - dio) 77.500,00 kn

-pomoći po javnom pozivu 30.000,00 kn

-Ela Blažević - stanarina 12.000,00 kn

-jednokratne pomoći 5.000,00 kn

-pomoć starijim i bolesnim osobama 26.000,00 kn

-pomoć u ogrjevu 4.500,00 kn


U K U P N O (1. do 3.): 100.000,00 kn


Članak 3.

Pojedinačne iznose pomoći socijalno ugroženim obiteljima u podmirenju troškova stanovanja utvrdit će Općinski načelnik posebnom odlukom na prijedlog Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu.

Članak 4.

Korisnici financijskih sredstava iz prethodnog članka ove Odluke ne mogu raspolagati sredstvima iznad utvrđenog iznosa.

Korištenje sredstava iz Socijalnog programa ovisiti će o dinamici ostvarenja izvornih prihoda Proračuna.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 550-01/13-01/39

Ur. broj: 2112/04-13-01-01

Skrad, 2. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, bacc. ing. sec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr