SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
OPĆINA SKRAD

30.

Na temelju članka 45. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 139/04-pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 32. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13 i 28/13) Općinsko vijeće Općine Skrad na sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti
za 2014. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2014. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti značajne za Općinu Skrad i to:

-vatrogasna djelatnost,

-djelovanje vatrogasne zajednice i društava,

-održavanje i osiguranje,

-nabava opreme.

Članak 2.

U Proračunu Općine Skrad za 2014. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 200.260,00 kuna za sufinanciranje rada i opreme dobrovoljnog vatrogasnog društva Skrad te Vatrogasne zajednice Općine Skrad.

Sredstva iz prethodnog stavka rasporedit će Vatrogasna zajednica Općine Skrad.

Navedena sredstva služe za obučavanje i opremanje operativnih članova DVD-a, osiguranje vatrogasnih domova, vozila i članova, održavanje vozila i crpki, troškove gašenja požara i intervencija, troškove nabave i materijalne troškove te obilježavanje svečanih obljetnica.

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad vrši doznaku sredstava Vatrogasnoj zajednici Općine Skrad u jednakim tromjesečnim iznosima na temelju dokumentacije o izvršenom programu i prati njihovo namjensko korištenje.

Vatrogasna zajednica Općine Skrad podnosi izvješće o ostvarivanju programa Općinskom vijeću.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 214-01/13-01/8

Ur. broj: 2112/04-13-01-01

Skrad, 2. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, bacc. ing. sec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr