SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
OPĆINA SKRAD

29.

Na temelju članka 74. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08,124/10 i 86/12) i članka 32. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13 i 28/13) Općinsko vijeće Općine Skrad na sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2014. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2014. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti značajni za Općinu Skrad, a u svezi:

-promicanja i poticanja sporta u cjelini,

-djelovanja sportskih udruga,

-sudjelovanja u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima,

-sportsko-rekreativnih aktivnosti građana te

-održavanja i funkcioniranja sportskih objekata.

Članak 2.

Za ostvarenje Programa sportskim se udrugama osiguravaju sredstva u ukupnom iznosu od 199.500,00 kuna i to:

-Memorijal »Josip Blažević-Blaž«
(poz. 42) 8.500,00 kn

-Tekuća donacija Šah škola »Goranka«
Ravna Gora (poz. 80) 10.000,00 kn

-KK »Polet« (poz. 81) 18.000,00 kn

-KK »Skrad« (poz. 82) 18.000,00 kn

-NK »Polet« (poz. 83) 75.000,00 kn

-PD »Skradski vrh« (poz. 73) 10.000,00 kn

-SK »Polet« (poz. 74) 60.000,00 kn

-Biatlonski klub »Skrad« (poz. 84) 10.000,00 kn.

Navedena sredstva služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga, troškova takmičenja, organiziranja sportskih priredbi i natjecanja, rekreativnih programa te redovnog održavanja sportskih objekata.

Članak 3.

Sve navedene aktivnosti i poslovi od općeg su značenja za Općinu Skrad pa se potrebna sredstva za njihovo ostvarivanje osiguravaju u Proračunu Općine Skrad za 2014. godinu.

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad raspoređuje sredstva nosiocima programa u jednakim tromjesečnim iznosima na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju programa Općinskom vijeću.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 620-01/13-01/2

Ur. broj: 2112/04-13-01-01

Skrad, 2. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, bacc. ing. sec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr