SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
OPĆINA SKRAD

24.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13 i 28/13), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj dana 29. studenog 2013. godine, donijelo je

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja te opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja te za nabavu opreme s iskazom financijskih sredstava za ostvarivanje Programa za 2014. godinu.

A) IZVORI PRIHODA

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1.Prodaja školske zgrade u Divjakama
(poz. 35 - dio) 100.000,00 kn

2.Kredit banke (poz. 38) 930.000,00 kn


U K U P N O A) 1.030.000,00 kn


B) GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1.Nerazvrstana cesta Sleme Skradsko
- Žrnovac (poz. 111) 930.000,00 kn

2.Rekonstrukcija ceste Rogi
- Kupjak (poz. 61) 80.000,00 kn

3.Program poticanja razvoja malog
gospodarstva (poz. 114) 20.000,00 kn


U K U P N O B) 1.030.000,00 kn


Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Skrad, a njima raspolaže Općinski načelnik Općine Skrad.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 361-01/13-01/27

Ur. broj: 2112/04-13-01-01

Skrad, 2. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, bacc. ing. sec, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr