SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 43. Petak, 24. prosinca 2004.
GRAD DELNICE
64

58.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97, 13/98 i 24/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), na sjednici održanoj 23. prosinca 2004. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u športu u Gradu Delnicama
u 2005. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Delnice u svezi s:

1. Poticanjem i promicanjem športa,

2. Djelovanjem športskih klubova i udruga,

3. Provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,

4. Sudjelovanjem u organizaciji športskih priredaba i natjecanja,

5. Športsko rekreacijskim aktivnostima građana,

6. Treningom, organiziranjem i provođenjem sustava natjecanja podmlatka ekipa,

7. Stručnim radom u sportu,

8. Osiguravanjem prostornih uvjeta za rad športskih klubova i udruga,

9. Treningom, organizacijom i provođenjem sustava domaćih i međunarodnih natjecanja te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom športaša,

10. Sufinanciranjem športskih manifestacija.

Članak 2.

Ovaj Program obuhvaća:

1. REDOVNI PROGRAM SPORTSKIH AKTIVNOSTI

1.1. DRUŠTVO ZA EKSTREMNE SPORTOVE ADRENALIN

1.2. HRVATSKI MALONOGOMETNI KLUB »GORANIN«

1.3. HRVATSKI NOGOMETNI KLUB »GORANIN«

1.4. KARATE KLUB »DELNICE«

1.5. KOŠARKAŠKI KLUB »DELNICE«

1.6. KUGLAČKI KLUB »DELNICE«

1.7. KUGLAČKI KLUB »GORANIN«

1.8. KUGLAČKI KLUB »MLADOST«

1.9. OLDTIMER KLUB »DELNICE-95«

1.10. PLANINARSKO ORIJENTACIJSKI KLUB »RIS«

1.11. SKIJAŠKI KLUB »GORANIN«

1.12. STRELJAČKI KLUB »GORANIN« DELNICE

1.13. STRELIČARSKI KLUB »DELNICE«

1.14. ŠAHOVSKI KLUB »DELNICE«

1.15. ŠPORTSKI STOLNOTENISKI KLUB »PETEHOVAC«

1.16. ŽENSKI KUGLAČKI KLUB »GORANIN»

2. SPORTSKE ŠKOLE

2.1. ŠKOLA NOGOMETA

2.2. ŠKOLA STOLNOG TENISA

2.3. ŠKOLA ORIJENTACIJSKOG TRČANJA

3. NASTUPI I NATJECANJA

3.1. POTPORE SPORTSKIM KLUBOVIMA

3.1.1. ŠPORTSKI STOLNOTENISKI KLUB »PETEHOVAC«

3.1.2 ŠAHOVSKI KLUB »DELNICE«

3.1.3. HRVATSKI SKIJAŠKI KLUB »GORANIN«

3.1.4. KUGLAČKI KLUB »GORANIN«

3.1.5. ŽENSKI KUGLAČKI KLUB »GORANIN»

3.1.6. KOŠARKAŠKI KLUB »DELNICE«

3.1.7. HRVATSKI NOGOMETNI KLUB »GORANIN«

3.2. KOŠARKAŠKI TURNIR »KUPA 2005«

3.3. DRUGI MEĐUNARODNI OTVORENI PLIVAČKI MITING

»KUPOM UZVODNO«

3.4. OTVORENI ATLETSKI KROS »DOLINOM KUPE I KUPICE»

3.5. ALPE JADRAN KUP 2005.

3.6. BRDSKO BICIKLISTIČKA UTRKA »JAPLENŠKI VRH 2005»

3.7. ZIMSKA BRDSKO-BICIKLISTIČKA UTRKA »POLANE 2005.»

3.8. 11.OLDTIMER RELLY »GORSKI KOTAR 2005.»

3.9. STREETBALL

3.10. MEĐUNARODNI KOŠARKAŠKI BOŽIĆNI TURNIR

4. SPORTSKA INFRASTRUKTURA

4.1. TEKUĆI TROŠKOVI ODRŽAVANJA SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA

4.2. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KORIŠTENJA SPORTSKE DVORANE

4.3. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KORIŠTENJA DVORANE SREDNJE ŠKOLE DELNICE

4.4. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KORIŠTENJA PROSTORA SREDNJE ŠKOLE

4.5. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KORIŠTENJA OSTALIH DVORANA I PROSTORA

5. PRIZNANJA, NAGRADE I OSTALO

5.1. IZBOR NAJBOLJIH SPORTAŠICA, SPORTAŠA I SPORTSKIH KLUBOVA

5.2. SREDSTVA REZERVE

Članak 3.

Svrha programa je omogućiti što većem broju ponajprije djece i mladih, a zatim i punoljetnih osoba, uključenje i aktivno bavljenje sportom na području Grada Delnica, u cilju daljnjeg razvoja sporta i sportskih rezultata kroz raznovrsne sportove i sportske udruge, a sve u svrhu promicanja zdravog načina života kroz sport.

Članak 4.

Ovaj program provodi se organizirano kroz sportske klubove i udruge. Prvenstveno program je namijenjen djeci i mladeži do 18 godina.

Članak 5.

Cilj Programa je bavljenje sportom.

Sport je jedna od važnim komponenti u razvoju djece i mladih na zdravi način.

Sport u velikom dijelu utječe na osnovna obilježja ponašanja, te na razvoj fizičkih i psihičkih mogućnosti djece, a prije svega utječe na zdravlje na najbolji mogući način.

Osnovni ciljevi:

. Poticanje i promicanje sporta

. Provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži

. Poticanje zdravog načina života

. Djelovanje sportskih klubova i udruga

. Treniranje i organiziranje sportskih natjecanja

Dodatni ciljevi:

. Organizacija natjecanja i sportskih priredbi,

. Stručni rad u sportu

. Osiguravanje sportskih uvjeta za rad sportskih klubova i udruga

. Sufinanciranje sportskih manifestacija na razini domaćih i međunarodnih natjecanja.

Članak 6.

Program poticanja amaterskog sporta sastoji se od četiri programa:

1. REDOVNI PROGRAMI SPORTSKIH AKTIVNOSTI

2. SPORTSKE ŠKOLE

3. NASTUPI I NATJECANJA

4. SPORTSKA INFRASTRUKTURA

5. PRIZNANJA, NAGRADE I OSTALO

Članak 7.

Za potrebe potpunog provođenja svih aktivnosti vezanih uz ovaj Program u proračunu Grada Delnica za 2005. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 1.065.000,00 kuna.

1. REDOVNI PROGRAM

Članak 8.

Cilj redovnog programa sportskih aktivnosti je omogućavanje kontinuiranog i neometanog rada sportskih klubova i udruga u okviru svoje domene.

Članak 9.

Ovaj redovni Program sportskih aktivnosti provodi se tokom cijele godine i to kroz sudjelovanje klubova u redovitim natjecanjima u okvirima svojim sportskih saveza.

Članak 10.

Korisnici sredstva u redovnom programu sportskih aktivnosti su:

. DRUŠTVO ZA EKSTREMNE SPORTOVE
»ADRENALIN« 2.000,00 kn

Osigurana su sredstva za redovito funkcioniranje
društva, te za kotizacije i članarine članova kluba,
za troškove sudjelovanja na natjecanjima kao i za
organizaciju natjecanja.

. STRELJAČKI KLUB »GORANIN -
DELNICE« 2.000,00 kn

Osigurana su sredstva za nabavku sportske opreme,
za održavanje prostorija, za kotizacije i članarine te
za troškove natjecanja.

. HRVATSKI MALONOGOMETNI KLUB
»GORANIN« 15.000,00 kn

Osigurana su sredstva za nabavku sportske opreme, za
troškove putovanja, za troškove natjecanja, zdravstvene
preglede sportaša, te za članarine i kotizacije.

. HRVATSKI NOGOMETNI KLUB

»GORANIN« 195.000,00 kn

Osigurana su sredstva za redovito funkcioniranje kluba,
za nabavku sportske opreme, za troškove stručnih vodi-
telja - trenera, za troškove putovanja, za troškove natje-
canja, za kotizacije i članarine, zdravstvenu kontrolu
sportaša, za troškove natjecanja veteranske ekipe u
iznosu od 5.000,00 kn.

. HRVATSKI SKIJAŠKI KLUB
»GORANIN« 100.000,00 kn

Osigurana su sredstva za redovito funkcioniranje kluba,
za troškove kotizacija i članarina, za troškove trenera, za
troškove putovanja i putne troškove.

. ŠPORTSKI STOLNOTENISKI KLUB
»PETEHOVAC« 30.000,00 kn

Osigurana su sredstva za nabavku sportske opreme, za
troškove kotizacija i članarina, za troškove putovanja, za
troškove stručnog voditelja, za putne troškove, te
redovito funkcioniranje kluba, za zdravstvenu kontrolu
sportaša.

. PLANINARSKO ORIJENTACIJSKI KLUB
»RIS« 40.000,00 kn

Osigurana su sredstva za troškove natjecanja i sportske
opreme, za zdravstvenu kontrolu sportaša, za troškove
odlazaka na natjecanja, za troškove sudjelovanja na
domaćim i međunarodnim natjecanjima van prvenstva i
kupa države.

. ŠAHOVSKI KLUB »DELNICE« 25.000,00 kn

Osigurana su sredstva za troškove natjecanja i opreme
potrebne za postizanje što boljih rezultata prvenstvo
mlađih članova kluba, za troškove licenciranih voditelja,
za troškove sudjelovanja članova kluba na međunarod-
nim turnirima u zemlji i inozemstvu.

. KOŠARKAŠKI KLUB »DELNICE« 30.000,00 kn

Osigurana su sredstva za troškove kotizacija i članarina,
za troškove nabavke sportske opreme, za troškove
natjecanja, za troškove putovanja te za novčane
stimulacije trenera.

. KUGLAČKI KLUB »DELNICE« 10.000,00 kn

Osigurana su sredstva za troškove natjecanja, kotizacija
i članarina, te za troškove nabavke sportske opreme.

. KUGLAČKI KLUB »MLADOST« 10.000,00 kn

Osigurana su sredstva za troškove natjecanja, kotizacija
i članarina, te za troškove nabavke sportske opreme.

. KUGLAČKI KLUB »GORANIN« 25.000,00 kn

Osigurana su sredstva za troškove natjecanja, za
troškove nabavke sportske opreme, za troškove
kotizacija i članarina, za zdravstvenu kontrolu sportaša.

. ŽENSKI KUGLAČKI KLUB
»GORANIN« 14.000,00 kn

Osigurana su sredstva za troškove natjecanja, za
troškove putovanja, za troškove nabavke sportske
opreme, za zdravstvenu kontrolu sportašica.

. OLD TIMER KLUB »DELNICE - 95« 1.000,00 kn

Osigurana su sredstva za redovito funkcioniranje kluba.

. KARATE KLUB »DELNICE« 2.000,00 kn

Osigurana su sredstva za redovito funkcioniranje kluba.

. STRELIČARSKI KLUB »DELNICE« 2.000,00 kn

Osigurana su sredstva za redovito funkcioniranje kluba.

Članak 11.

U 2005. godini za potrebe provođenja ovog redovnog programa sportskih aktivnosti u Proračunu Grada Delnica osigurana su sredstva u iznosu od 503.000,00 kuna.

2. SPORTSKE ŠKOLE

Članak 12.

Cilj programa Sportskih škola je uključivanje što većeg broja djece i mladeži u sport, te kroz škole sporta usaditi djeci spoznaju o važnosti sporta u borbi protiv suvremenih poroka.

Osim brojnosti važan je i kvalitetan rad sa djecom na razvoju njihovog cjelokupnog psiho-fizičkog karaktera. Sekundarni cilj je otkrivanje mladih talenata, sa idejom vodiljom stvaranja dobrih i odličnih sportaša.

Članak 13.

Ovaj Program će se provoditi u okviru sportskih klubova i udruga koje su zainteresirani za takav rad.

Program Sportske škole se sastoji od pet podprograma:

1. ŠKOLA NOGOMETA

2. ŠKOLA STOLNOG TENISA

3. ŠKOLA ORIJENTACIJSKOG TRČANJA

Navedeni Podprogrami će se odvijati tokom čitave godine.

Članak 14.

Korisnici sredstava u programu sportskih škola su:

. ŠKOLA NOGOMETA 120.000,00 kn

Škola nogometa djeluje oko 6 mjeseci, a nalazi se pod
okriljem Hrvatskog nogometnog kluba »Goranin«. Cilj
škole nogometa je aktivno bavljenje nogometom što ve-
ćeg broja djece i mladih sa područja Grada Delnica,
Gorskog Kotara te cijele Primorsko-goranske županije,
te učenje i treniranje nogometa pod stručnim vođenjem.
Dugoročni cilj škole nogometa je da postane centar i
rasadnik mladih nogometaša sa područja Gorskog Kota-

ra, zatim povećanje broja kategorija koje sudjeluju u na-
tjecanjima, te posljednje ali ne manje važno učenje dje-
ce o važnosti sporta za zdravlje ljudi.

Osigurana su sredstva za nabavku sportske opreme, za
troškove sudjelovanja na natjecanjima i turnirima, za
troškove stručnog trenera, za troškove kotizacija i člana-
rina mladih nogometaša, za troškove zdravstvene kon-
trole, te za ostale troškove potrebne za funkcioniranje
škole.

Trenutno u školi djeluju 4 trenera sa preko 85 djece, a
planira se uključiti još dva trenera.

Program škole nogometa sastoji se od 5 podprograma:

1.ŠKOLA NOGOMETA ZA DJECU VRTIĆKE DOBI

- nisu u stalnom sastavu škole i radi se po posebnom
programu u dogovoru sa Dječjim vrtićem »Hlojkica«
Delnice

2. ŠKOLA NOGOMETA ZA MORČIĆE

- dijeli se na dva područja, stariju i mlađu djecu od 6 do
8 i od 9 do 11 godina

3. ŠKOLA NOGOMETA ZA DJECU OD 12 DO 14
GODINA

4.ŠKOLA NOGOMETA ZA MLADE OD 15 DO 16 GODINA

5.ŠKOLA NOGOMETA ZA MLADE OD 17. DO 18. GODINE

. ŠKOLA STOLNOG TENISA 10.000,00 kn

Osigurana su sredstva za nabavku osnovne opreme za
rad s najmlađima. Djeca koja pohađaju školu nogometa
su u uzrastu od 8 godina i mlađi. Škola omogućava raz-
vijanje osnovnih vještina stolnog tenisa kod djece. Rad u
školi organiziran je po programu stručnog licenciranog
trenera.

. ŠKOLA ORIJENTACIJSKOG
TRČANJA 25.000,00 kn

Škola orijentacijskog trčanja nalazi se pod okriljem Pla-
ninarsko orijentacijskog kluba »Ris«. Škola djeluje već
neko vrijeme kroz suradnju kluba i osnovnih i srednje
škole u Delnicama i Brodu na Kupi, a posebno treba na-
glasiti sekciju orijentacijskog trčanja koja djeluje pri dje-
čjem vrtiću.

Osigurana su sredstva na nabavku opreme potrebne za
bavljenje orijentacijskim trčanjem, za troškove natjeca-
nja, za troškove organizacije natjecanja, za zdravstvenu
kontrolu, za troškove izrade karti, te za ostale troškove
potrebne za normalno funkcioniranje škole.

Članak 15.

U 2005. godini za potrebe provođenja programa sportskih škola u Proračunu Grada Delnica osigurana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna.

3. NASTUPI I NATJECANJA

Članak 16,

Cilj ovog programa nastupa i natjecanja je financiranje nastupa pojedinih sportskih klubova, te sufinanciranje u organizaciji natjecanja.

Članak 17.

Program Nastupa i natjecanja će se provoditi kroz sportske klubove, te kroz realizaciju pojedinih projekata.

. POTPORE SPORTSKIM KLUBOVIMA

. KOŠARKAŠKI TURNIR »KUPA 2005«

. DRUGI MEĐUNARODNI OTVORENI PLIVAČKI MITING »KUPOM UZVODNO«

. OTVORENI ATLETSKI KROS »DOLINOM KUPE I KUPICE«

. ALPE JADRAN KUP 2005.

. BRDSKO BICIKLISTIČKA UTRKA »JAPLENŠKI VRH 2005«

. ZIMSKA BRDSKO-BICIKLISTIČKA UTRKA »POLANE 2005.«

. 11.OLDTIMER RELLY »GORSKI KOTAR 2005.«

. STREETBALL

. MEĐUNARODNI KOŠARKAŠKI BOŽIĆNI TURNIR

Članak 18.

Korisnici sredstava u programu nastupa i natjecanja su:

. ŠPORTSKI STOLNOTENISKI KLUB
»PETEHOVAC« 25.000,00 kn

Osigurana su sredstva za troškove sudjelovanja i natje-
canja u okviru druge Hrvatske stolnoteniske lige, sa ci-
ljem osiguravanja opstanka i postizanja što boljeg plas-
mana, te za organizaciju proslava povodom 10-godišnji-
ce obljetnice kluba (monografija, svečana sjednica i tur-
nir).

. ŠAHOVSKI KLUB »DELNICE« 10.000,00 kn

Osigurana su sredstva za organizaciju turnira povodom
Dana Grada Delnica, za troškove natjecanja i za troško-
ve odlaska na važnija natjecanja i turnire

. SKIJAŠKI KLUB »GORANIN« 35.000,00 kn

Osigurana su sredstva za troškove putovanja po zemlji i
inozemstvu, te za troškove sudjelovanja na domaćim i
međunarodnim natjecanjima. Za organizaciju utrka u
Delnicama

. KUGLAČKI KLUB »GORANIN« 15.000,00 kn

Osigurana su sredstva za troškove natjecanja, troškove
putovanja, troškove organizacije muškog kuglačkog
turnira povodom Dana Grada Dlnica.

. ŽENSKI KUGLAČKI KLUB 6.000,00 kn

Osigurana su sredstva za troškove natjecanja, troškove
putovanja, te za organizaciju ženskog kuglačkog turnira
povodom Dana Grada.

. KOŠARKAŠKI KLUB DELNICE 12.000,00 kn

Osigurana su sredstva za troškove putovanja po zemlji i
inozemstvu, za troškove uključivanja u natjecanje mla-
đih uzrasta te starijih.

. HRVATSKI NOGOMETNI KLUB
GORANIN 30.000,00 kn

Osigurana su sredstva za troškove natjecanja, za troško-
ve putovanja, za troškove pripreme i uređenja igrališta,
za troškove održavanja traktorića te za ostale troškove
vezane uz održavanje i uređenje Gradskog stadiona, kao
i za troškove organizacije tradicionalnog druženja sa go-
stima iz Gornje Jelenske povodom proslave dana Grada.

. KOŠARKAŠKI TURNIR »KUPA 2005« 3.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje tradicionalnog
košarkaškog turnira u Brodu na Kupi.

. DRUGI MEĐUNARODNI OTVORENI PLIVAČKI
MITING »KUPOM UZVODNO« 1.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje organizacije
natjecanja.

. OTVORENI ATLETSKI KROS »DOLINOM KUPE
I KUPICE« 1.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje organizacije
natjecanja.

. ALPE JADRAN KUP 2005. 20.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje organizacije
natjecanja.

. BRDSKO BICIKLISTIČKA UTRKA
»JAPLENŠKI VRH 2005« 5.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje organizacije
natjecanja u povodu proslave Dana Grada..

. ZIMSKA BRDSKO-BICIKLISTIČKA UTRKA
»POLANE 2005.« 5.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje organizacije
natjecanja na izletištu Polane.

. OLDTIMER RELLY »GORSKI KOTAR
2005.« 9.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje organizacije
natjecanja u povodu proslave Dana Grada..

. STREETBALL 1.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje organizacije
natjecanja u povodu proslave Dana Grada..

. MEĐUNARODNI KOŠARKAŠKI BOŽIĆNI
TURNIR 4.000,00 kn

Osigurana su sredstva za troškove organizacije Božićnog
košarkaškog turnira u organizaciji Košarkaškog kluba
Delnice.

Članak 19.

U 2005. godini za potrebe provođenja programa nastupa i natjecanja u Proračunu Grada Delnica za 2005. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 182.000,00 kn.

4. SPORTSKA INFRASTRUKTURA

Članak 20.

Cilj programa Sportska infrastruktura je sufinanciranje troškova koji nastaju redovnim godišnjim korištenje sportskih objekata (najam, struja, voda i ostalo), a kojima se koriste sportske udruge sa područja Grada Delnica, te im time omogućiti što bolje uvjete za rad.

Članak 21.

Ovaj Program provoditi će se tijekom cijele godine i to kroz ove podprograme:

. TEKUĆI TROŠKOVI ODRŽAVANJA SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA

. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KORIŠTENJA SPORTSKE DVORANE

. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KORIŠTENJA DVORANE SREDNJE ŠKOLE DELNICE

. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KORIŠTENJA PROSTORA SREDNJE ŠKOLE

. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KORIŠTENJA OSTALIH DVORANA I PROSTORA

Članak 22.

Korisnici sredstava u programu nastupa i natjecanja su:

. TEKUĆI TROŠKOVI ODRŽAVANJA
SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA 90.000,00 kn

Osigurana su sredstva za troškove koji nastaju redovnim
korištenjem sportskih terena i objekata.

. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KORIŠTENJA
SPORTSKE DVORANE 100.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranjem troškova kori-
štenja sportske dvorane kako bi se omogućili što bolji
uvjeti za treniranje i natjecanje te kontinuirani rad tije-
kom cijele godine.

. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA
KORIŠTENJA DVORANE SREDNJE
ŠKOLE DELNICE 10.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranjem troškova
korištenja dvorane Srednje škole kako bi se klubovima
omogućili što bolji uvjeti za treniranje i natjecanje te
kontinuirani rad tijekom cijele godine.

. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KORIŠTENJA
PROSTORA SREDNJE ŠKOLE 8.000,00 kn

Osigurana su sredstva za troškove korištenja prostora
srednje škole koji redovito koriste Streljački klub Gora-
nin-Delnice i Športski stolnoteniski klub Petehovac

. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KORIŠTENJA
OSTALIH DVORANA I PROSTORA 5.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova kori-
štenja ostalih dvorana i terena kojima se koriste udruge
Grada Delnica

Članak 23.

U 2005. godini za potrebe provođenja programa nastupa i natjecanja u Proračunu Grada Delnica za 2005. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 213.000,00 kn.

5. PRIZNANJA, NAGRADE I OSTALO

Članak 24.

Cilj ovog programa Priznanja, nagrade i ostalo je nagraditi najbolje sportašice, sportaše te sportske udruge, te potaknuti kako njih tako i sve ostale da teže što boljim rezultatima kao i omogućiti klubovima što bolje uvjete za njihov rad.

Članak 25.

Ovaj Program provoditi će se tijekom cijele godine i to kroz ove podprograme:

1. IZBOR SPORTAŠA GODINE

2. SREDSTVA REZERVE

Članak 26.

Korisnici sredstava u programu priznanja, nagrada i ostaloga su:

. IZBOR SPORTAŠA GODINE 7.000,00 kn

Osigurana su sredstva za svečanost proglašenja i dodjele
plaketa i nagrada najboljim sportašicama i sportašima,
te sportskim klubovima.

. SREDSTVA REZERVE 10.000,00 kn

Osigurana su sredstva za iznenadne sportske događaje
za koje Grad Delnice procijeni da ih je potrebno podu-
prijeti, te za izvanredne potrebe sportskih udruga i na-
tjecanja.

Članak 27.

U 2005. godini za potrebe provođenja programa Priznanja, nagrade i ostalog u Proračunu Grada Delnica za 2005. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 17.000,00 kuna.

Članak 28.

Sredstvima za ostvarivanje ovog programa raspolaže Gradonačelnik Grada Delnica kao naredbodavatelj za njegovo izvršenje.

Gradonačelnik vrši raspored predviđenih sredstava nositeljima odnosno korisnicima ovog Programa na temelju Plana Poglavarstva o isplati osiguranih sredstava iz proračuna Grada Delnica te na temelju prijedloga člana Poglavarstva zaduženog za područje športa.

Članak 29.

Program javnih potreba u sportu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 620-01/04-01/24

Ur. broj: 2112-01-04-47

Delnice, 23. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr