SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
OPĆINA SKRAD

28.

Na temelju članka 9a. Zakona o fondovima za kulturu (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 32. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13 i 28/13) Općinsko vijeće Općine Skrad na sjednici održanoj 29. studenoga 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2014. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2014. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za Općinu Skrad i to:

-djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruga u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,

-akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi.

Članak 2.

U Proračunu Općine Skrad za 2014. godinu predviđaju se sredstva u iznosu od 136.500,00 kuna i to:

-KUD »Zeleni vir« (poz. 71) 35.000,00 kn

-Mjesna knjižnica (poz. 75) 22.000,00 kn

-Županijski bibliobus (poz. 76) 18.000,00 kn

-Monografija (poz. 77) 15.000,00 kn

-Udruga »Skradska žena« (poz. 70) 25.000,00 kn

-Državni arhiv u Rijeci (poz. 79) 500,00 kn

-Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
(poz. 72) 1.000,00 kn

-Turistička promidžba i kulturna događanja
(poz. 103) 20.000,00 kn.

Navedena sredstva služe za sufinanciranje materijalnih izdataka i drugih troškova.

Članak 3.

Općina Skrad će također u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organiziranju kulturnih priredbi.

Kao dodatni značajni oblik potpore kulturnim udrugama, Općina Skrad subvencionira korištenje prostorija i objekata koji su vlasništvo Općine kao i redovno održavanje tih objekata iz Proračuna Općine.

Članak 4.

U svrhu zaštite spomenika kulture (crkvena baština) u Proračunu Općine Skrad za 2014. godinu predviđaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 kn donacije vjerskoj zajednici.

Članak 5.

Sve navedene aktivnosti i poslovi osobito su značajni za Općinu Skrad pa se potrebna sredstva za njihovo ostvarivanje osiguravaju u Proračunu Općine Skrad za 2014. godinu.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad vrši raspored sredstava nosiocima Programa u jednakim tromjesečnim iznosima na temelju dokumentacije o izvršenom Programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom vijeću.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 612-01/13-01/9

Ur. broj: 2112/04-13-01-01

Skrad, 2. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, bacc. ing. sec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr