SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
OPĆINA SKRAD

27.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/ 10 i 25/12) i članka 32. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13 i 28/13) Općinsko vijeće Općine Skrad na sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG
DOPRINOSA ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) u visini 5% od prodajne cijene proizvoda na panju.

Članak 2.

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na žiro-račun Proračuna Općine Skrad broj HR 19 2402006-1839300009.

Članak 3.

U Proračunu Općine Skrad za 2014. godinu planiraju se sredstva šumskog doprinosa u iznosu od 360.000,00 kuna.

Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka koristit će se za:

-rekonstrukcija nerazvrstanih cesta G.Dobra - Žrnovac (dok.) u iznosu od 70.000,00 kn (poz. 62)

-rekonstrukcija nerazvrstanih cesta G.Dobra - Pečišće (dok.) u iznosu od 70.000,00 kn (poz. 63)

-tekuće održavanje cesta u iznosu od 80.000,00 kn (poz. 46) i

-ostale komunalne usluge - čišćenje snijega 140.000,00 kn (poz. 50-dio).

Članak 4.

Kontrolu utroška sredstava iz prethodnog članka ovoga Programa obavlja Općinsko vijeće Općine Skrad, kojem jednom godišnje Općinski načelnik podnosi izvješće o namjenskom korištenju sredstava šumskog doprinosa.

Članak 5.

Nadzor nad uplatama sredstava šumskog doprinosa obavlja Financijska agencija.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 321-01/13-01/3

Ur. broj: 2112/04-13-01-01

Skrad, 2. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, bacc. ing. sec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr