SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
OPĆINA SKRAD

26.

Na temelju članka 26. st. 3 Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 130/11 i 56/13) i članka 4. st. 4 Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« br. 153/09 i 56/13) i članka 32. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13. i 28/13.), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj dana 29. studenog 2013. godine, donijelo je

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH
VODNIH GRAĐEVINA ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Ovim Planom utvrđuju se izvori financiranja te opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja te za nabavu opreme s iskazom financijskih sredstava za ostvarivanje Plana za 2014. godinu.

A) IZVORI PRIHODA

Sredstva za ostvarenje ovog Plana čine:

1.Tekuće potpore iz državnog proračuna
(poz.15 - dio) 124.000,00 kn

2.Kredit banke (poz. 38) 920.000,00 kn

3.Prihod od koncesije zahvaćanja vode,
vodni doprinos 26.000,00 kn

4.Tekuće potpore iz županijskog
proračuna (poz. 16-dio) 100.000,00 kn


UKUPNO A) 1.170.000,00 kn


B) GRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

1.Sustav javne odvodnje Skrada
(poz. 110) 920.000,00 kn

2.Sanacija vodoopskrbnog sustava Skrad
(poz. 56) 250.000,00 kn


UKUPNO B) 1.170.000,00 kn


Članak 2.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-01/13-01/26

Ur. broj: 2112/04-13-01-01

Skrad, 2. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, bacc. ing. sec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr