SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
OPĆINA SKRAD

 

22.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13 i 28/13), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 29. studenog 2013. godine, donosi

PRORAČUN ZA 2014. GODINU

OPĆI DIO rbr. 1

Članak 1.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Članak 3.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od siječnja 2014. godine.

Klasa: 400-06/13-01/5

Ur. broj: 2112/04-13-01-01

Skrad, 29. studenoga 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, bacc. ing. sec.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Klasa: 400-06/13-01/5                                     

Ur. broj: 2112/04-13-01-02

Skrad, 29. studenoga 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, bacc. ing. sec.

 

Proračun za 2014. godinu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr