SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
OPĆINA PUNAT

73.

Na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine« broj 141/06) i članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09, 35/09 i 13/13) općinski načelnik donosi

ODLUKU
o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Anton Orlić, dipl. ing., privremeni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, osobom zaduženom za nepravilnosti u Općini Punat.

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti su:

Telefon: 051/855-599.

Fax: 051/854-840.

E-mail: anton.orlic@opcina.punat.hr

Članak 2.

Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Anton Orlić, dipl. ing., privremeni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, obvezan je:

1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima;

2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima;

3. sastavljati polugodišnja i godišnja izvješća o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika;

4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti (KLASA: 080-02/12-01/1; URBROJ: 2142-02-01-2-12-28 od 25. srpnja 2012. godine, KLASA: 080-02/12-01/1; URBROJ: 2142-02- 01-2-12-29 od 10. kolovoza 2012. godine).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-02/13-01/1

Ur. broj: 2142-02-02/1-13-50

Punat, 6. prosinca 2013.

Općinski načelnik

Marinko Žic, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr