SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 43. Petak, 24. prosinca 2004.
GRAD DELNICE
64

57.

Gradsko vijeće Grada Delnica na temelju članka 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93), 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) te članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 23. prosinca 2004. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi u Gradu Delnicama
za 2005. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se svi oblici promicanja kulture, kulturnih djelatnosti i manifestacija koji doprinose razvitku i unapređenju svekolikog kulturnog života u Gradu Delnicama.

Ovim Programom obuhvaćeni su redovni i dodatni programi kulturnih djelatnosti.

Ovim Programom financirat će se sljedeće:

1. REDOVNI PROGRAM KULTURNIH AKTIVNOSTI

2. DODATNI PROGRAMI KULTURNIH AKTIVNOSTI

3. OSTALI PROGRAMI VEZANI UZ KULTURU

Članak 2.

1. REDOVNI PROGRAM KULTURNIH AKTIVNOSTI obuhvaća;

1.1. DRUŠTVO NAŠA DJECA

1.2. ETNO UDRUGA »PREPELIN' C« NABAVA GLAZBALA

1.3. GRADSKA LIMENA GLAZBA

1.4. HGU »SKLAD«

1.5. KUD DELNICE

1.6. MATICA HRVATSKA

1.7. MESOPUSNO DRUŠTVO PAUŠE

1.8. NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA DELNICE

1.9. RADIO GORSKI KOTAR

1.10. UDRUGA »GLAZBENI SUSRETI GORSKOG KOTARA«

1.11. UDRUGA MLADIH »ARTERIA«

Članak 3.

2. DODATNI PROGRAMI KULTURNIH AKTIVNOSTI obuhvaća;

2.1. KAZALIŠNE PREDSTAVE

2.2. LIKOVNE IZLOŽBE

2.3. KONCERTI

2.3.1. PARK ROCK 3

2.3.2. KLASIČNA GLAZBA

2.3.3. BOŽIČNI KONCERT -GOSTOVANJE

2.3.4. KONCERT PUHAČKIH INSTRUMENATA

2.4. PROMOCIJE, SUSRETI I PRIREDBE

2.4.1. PROMOCIJE KNJIŽEVNIH DJELA

2.4.2. GORANKI GLASI

2.4.3. PROJEKT »LJETO 2005«

2.4.4. PRIREDBE UZ ZNAČAJNE DANE

2.4.5. AKTIVNOSTI UZ PROSLAVU DANA GRADA I ŽUPE

2.5. IZDAVAŠTVO

2.5.1. MONOGRAFIJA ŠKOLE

2.5.2. ČASOPIS ŠKARTOC

2.5.3. PRIPREMA IZDANJA DELNIČKOG RIJEČNIKA

2.6. KARNEVALSKE AKTIVNOSTI

2.6.1. SKOKOVI POD MASKAMA

2.6.2. RIJEČKI KARNEVAL

2.6.3. GRUPNA MASKA

3. OSTALI PROGRAMI VEZANI UZ KULTURU

3.1. PRAĆENJE PROJEKATA POJEDINACA

3.2. UDRUGE PRI ŽUPI DELNICE

3.3. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KORIŠTENJA RADNIČKOG DOMA

3.4. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KORIŠTENJA DOMA OSRH

3.5. NABAVA DODATNE RASVJETE ZA GALERIJU DOMA OSRH

3.6. SREDSTVA REZERVE

Članak 4.

Svrha Programa je omogućiti kulturnim udrugama i pojedincima, većinom sa područja našega grada, mogućnost rada i stvaranja kulturnih programa i aktivnosti koji su od značaja ponajprije za Grad Delnice, a onda i za Gorski kotar, Primorsko-goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

Članak 5.

Program se provodi najvećim dijelom, kontinuirano kroz udruge u kulturi koje djeluju i rade na području Grada Delnica.

Članak 6.

Cilj Programa je promicanje kulture, kulturnih djelatnosti i manifestacija koje doprinose razvitku i unapređenju svekolikog kulturnog života na području Grada Delnica.

1) Osnovni ciljevi:

. Financiranje akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi

. Poticanje kulturnog stvaralaštva djece, mladih i odraslih osoba

. Održavanje izložbi, manifestacija i ostalih kulturnih priredbi

2) Dodatni ciljevi:

. Djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruge u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva

. Unapređivanje knjižničarske djelatnosti

. Razvoj glazbeno scenske i literarne djelatnosti

. Izdavaštvo

Članak 7.

Djelatnosti i programi iz ovog Programa od posebnog su značaja za Grad Delnice, te se sredstva potrebna za njihovo ostvarivanje osiguravaju u proračunu Grada Delnica.

Za potrebe potpunog provođenja svih aktivnosti vezanih uz ovaj Program u Proračunu Grada Delnica za 2004 godinu osigurana su sredstva u iznosu od 882.200,00 kuna.

Članak 8.

Navedeni Program dijeli se u tri slijedeća pod programa:

1. REDOVNI PROGRAM KULTURNIH AKTIVNOSTI

2. DODATNI PROGRAMI KULTURNIH AKTIVNOSTI

3. OSTALI PROGRAMI VEZANI UZ KULTURU

Članak 9.

Cilj Programa redovnih kulturnih aktivnosti je omogućiti nesmetan i kontinuiran rad udruga i pojedinaca u njihovom radu na stvaranju kulturnih aktivnosti i djela.

Članak 10.

Program redovnih programa kulturnih aktivnosti provodi se tijekom cijele godine i to kroz nastupe, manifestacije i druge načine stvaralaštva u kulturi.

Redovni program kulturnih aktivnosti realizirati će se kroz udruge u kulturi:

DRUŠTVO NAŠA DJECA

ETNO UDRUGA »PREPELIN' C« NABAVA GLAZBALA

GRADSKA LIMENA GLAZBA

HGU »SKLAD«

KUD DELNICE

MATICA HRVATSKA

MESOPUSNO DRUŠTVO PAUŠE

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA DELNICE

RADIO GORSKI KOTAR

UDRUGA »GLAZBENI SUSRETI GORSKOG KOTARA«

UDRUGA MLADIH »ARTERIA«

Članak 11.

Korisnici sredstava u programu redovnih kulturnih aktivnosti su:

. NARODNA KNJIŽNICA I

ČITAONICA 225.200,00 kn

Osigurana su sredstva za plaće i doprinose na plaću
zaposlenima, te za nabavu novih knjiga.

. RADIO GORSKI KOTAR 160.000,00 kn

U skladu sa Ugovorom o sufinanciranju RADIA
GORSKI KOTAR, Grad Delnice osigurao je
navedeni iznos.

. DRUŠTVO NAŠA DJECA 43.000,00 kn

Osigurana su sredstva za redoviti rad i organizaciju
manifestacija za djecu. Primarni cilj udruge je briga i
skrb o djeci.

. UDRUGA MLADIH »ARTeria« 10.000,00 kn

Udruga mladih osnovana sa ciljem promicanja
alternativnih načina izražavanja mladih, što je u
dosadašnjem radu uspješno i obavljala.

Osigurana su sredstva za održavanje i osvježavanje
web stranice udruge, za obilježavanje važnijih dana
akcijama udruge, za eko akcije, te za redovito
funkcioniranje udruge.

. MATICA HRVATSKA 24.000,00 kn

Osigurana su sredstva za pokriće troškova rada
Matice Hrvatske, kroz pokriće telefonskih i poštanskih
troškova, te troškova za potreban materijal za redovito i
normalno funkcioniranje.

. MESOPUSNO DRUŠTVO »PAUŠE« 4.000,00 kn

Osigurana sredstva se odnose na sufinanciranje troškova
rada udruge.

. GRADSKA LIMENA GLAZBA 45.000,00 kn

Osigurana su sredstva za redoviti rad udruge, u vidu
proba, nastupa koji nisu zasebno navedeni, te za pokriće
ostalih troškova.

. HGU »SKLAD« 11.000,00 kn

Osigurana su sredstva za nastup goranskih muzikaša na
jadranskoj smotri folklora i za nastup na Vinkovačkim
jesenima, te za organizaciju Maturantske norijade u
Delnicama.

. ETNO UDRUGA »PREPELIN' C« 10.000,00 kn

Osigurana su sredstva za redoviti rad udruge, za stručno
popisivanje svih izložaka u uređenom prostoru kuće
Rački i za registraciju njezinog postava u nacionalni
registar etnografskih zbirki, te za troškove prikupljanja
vrijedne etnološke građe sa područja Grada Delnica.

. KUD DELNICE 90.000,00 kn

Osigurana su sredstva za redoviti rad svih sekcija
KUD-a, za troškove prijevoza, za nastupe povodom
važnih datuma za Republiku Hrvatsku i za Grad
Delnice, te za sve ostale troškove.

. UDRUGA »GLAZBENI SUSRETI GORSKOG
KOTARA« 5.000,00 kn

Osigurana su sredstva za redoviti rad udruge te za
organizaciju manifestacija, nastupa i gostovanja.

Članak 12.

U 2005. godini za potrebe provođenja Redovnog programa osigurana su u Proračunu Grada Delnica sredstva u iznosu od 637.200,00 kuna.

Članak 13.

Cilj Programa dodatnih kulturnih aktivnosti je ostvariti raznovrsnost i raznolikost kulturnih djelatnosti, kroz razne projekte na području Grada Delnica.

Članak 14.

Dodatni programi kulturnih aktivnosti realizirati će se tijekom cijele godine, kroz konkretne projekte u organizaciji kulturnih udruga.

Program dodatnih kulturnih aktivnosti sastoji se od sedam pod programa:

1. KAZALIŠNE PREDSTAVE

2. LIKOVNE IZLOŽBE

3. KONCERTI

4. PROMOCIJE, SUSRETI I PRIREDBE

5. IZDAVAŠTVO

6. KARNEVALSKE AKTIVNOSTI

Članak 15.

Korisnici sredstva u programu dodatnih kulturnih aktivnosti su:

. KAZALIŠNE PREDSTAVE 20.000,00 kn

Osigurana su sredstva za organizaciju kazališnih
predstava tijekom godine.

. LIKOVNE IZLOŽBE 15.000,00 kn

Osigurana su sredstva za pokriće troškova održavanja i
otvorenja likovnih izložbi.

. PARK ROCK 3 20.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova
organizacije open air festivala za mlade »Park Rock 3«.

. KLASIČNA GLAZBA 10.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova
organizacije koncerta klasične glazbe renomiranih
izvođača u organizaciji Osnovne glazbene škole
»Ivo Tijardović.

. BOŽIČNI KONCERT-GOSTOVANJE 15.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova
organizacije Božićnog koncerta u organizaciji
Udruge »Sklad«.

. KONCERT PUHAČKIH
INSTRUMENATA 10.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova
organizacije koncerta Brass ansambla »Ad Gloriam«

. PROMOCIJE KNJIŽEVNIH DJELA 5.000,00 kn

Osigurana su sredstva za organizaciju i održavanje
književnih večeri i promocija književnih djela.

. PROJEKT »LJETO 2005« 10.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova
organizacije projekta »Ljeto 2005« u organizaciji udruge
»Arteria«

. GORANSKI GLASI 5.000,00 kn

Osigurana su sredstva za održavanje glazbenih susreta
»Goranski glasi 2005.

. PRIREDBE UZ ZNAČAJNE DANE 5.000,00 kn

Osigurana su sredstva za organizacija priredbi vezanih
uz značajnije dane za Grad Delnice i Republiku
Hrvatsku, a koji nisu određeni ovim programom.

. AKTIVNOSTI UZ PROSLAVU DANA
GRADA I ŽUPE 20.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova
organizacije događanja vezanih uz proslavu Dana Grada
i Župe.

. PRIPREMA IZDANJA DELNIČKOG
RIJEČNIKA 10.000,00 kn

Osigurana su sredstva za putne troškove, troškove
telefona i pošte i ostale troškove autora u postupku
prikupljanja podataka i izrade rječnika.

. MONOGRAFIJA ŠKOLE 20.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova izdanja
knjige Monografije škole 1 Osnovne škole Fran Krsto
Frankopan Brod na Kupi.

. ČASOPIS ŠKARTOC 10.000,00 kn

Osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova
izdavanja časopisa »škARToc«, u izradi i organizaciji
udruge mladih »ARTeria«.

. SKOKOVI POD MASKAMA 2.000,00 kn

Osigurana su sredstva za pokriće dijela troškova
organizacije i održavanja manifestacije skokova pod
maskama na maloj delničkoj skakaonici na Gradskom
stadionu, u organizaciji Mesopusnog društva »Pauše«.

. RIJEČKI KARNEVAL 3.000,00 kn

Osigurana su sredstva za pokriće dijela troškova odlaska
i učestvovanja na Riječkom karnevalu Mesopusnog
društva »Pauše«.

. GRUPNA MASKA 15.000,00 kn

Osigurana su sredstva za troškove izrade grupne maske
Mesopusnog društva »Pauše«.

Članak 16.

U 2005. godini za potrebe provođenja Dodatnog programa u Proračunu Grada Delnica osigurana su sredstva u iznosu 200.000,00 kuna.

Članak 17.

Cilj ostalih programa vezanih uz kulturu je omogućiti što bolje uvjete za rad i stvaralaštvo kako pojedinca tako i udruga sa područja kulturnog stvaralaštva.

Članak 18.

Ostali programi kulturnih aktivnosti realizirat će se tijekom cijele godine, kroz sljedeće konkretne programe:

PRAĆENJE PROJEKATA POJEDINACA

UDRUGE PRI ŽUPI DELNICE

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KORIŠTENJA RADNIČKOG DOMA

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KORIŠTENJA DOMA OSRH

NABAVA DODATNE RSVJETE ZA GALERIJU DOMA OSRH

SREDSTVA REZERVE

Članak 19.

Korisnici sredstva u ostalim programima vezanim uz kulturu su:

. PRAĆENJE PROJEKATA
POJEDINACA 5.000,00 kn

Osigurana su sredstva za pokriće troškova projekta kod
pojedinca tokom godine.

. UDRUGE PRI ŽUPI DELNICE 5.000,00 kn

Osigurana su sredstva za kupnju pisaća i patrona za
tiskanje pastoralnog listića i drugih materijala za
plaćanje zakupa stranice na Internetu te za troškove
nabave i umnožavanja notnog materijala crkvenog
pjevačkog zbora.

. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KORIŠTENJA
RADNIČKOG DOMA 15.000,00 kn

Osigurana su sredstva za pokriće troškova nastalih
korištenjem Radničkog doma..

. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KORIŠTENJA
DOMA OSRH 5.000,00 kn

Osigurana su sredstva za pokriće troškova nastalih
korištenjem OSRH.

. NABAVA DODATNE RASVJETE ZA GALERIJU
DOMA OSRH 5.000,00 kn

Osigurana su sredstva za nabavku dodatnog rasvjetnog
tijela za potrebe Galerije OSRH.

.SREDSTVA REZERVE 10.000,00 kn

Osigurana su sredstva koja se koriste prilikom
realizacije određenih programa koji nisu bili prijavljeni
prilikom redovitog natječaja, te za materijalne i ine
troškove.

Članak 20.

U 2005. godini za potrebe provođenja Ostalih programa vezanih uz kulturu u Proračunu Grada Delnica osigurana su sredstva u iznosu 45.000,00 kuna.

Članak 21.

Sredstvima za ostvarivanje ovog programa raspolaže Gradonačelnik Grada Delnica kao naredbodavatelj za njegovo izvršenje.

Gradonačelnik vrši raspored predviđenih sredstava nositeljima odnosno korisnicima Programa na temelju prijedloga člana Poglavarstva zaduženog za područje kulture.

Članak 22.

Program javnih potreba u kulturi stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 600-01/04-01/12

Ur. broj: 2112-01-04-51

Delnice, 23. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr