SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
OPĆINA PUNAT

67.

Na temelju članka 25. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), članka 13. stavka 2. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 34/01, 9/02 i 19/11) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 26. studenog 2013. godine donosi

ODLUKU
o vrijednosti boda »B« za obračun komunalne naknade

Članak 1.

Utvrđuje se vrijednost boda »B« za obračun komunalne naknade na području Općine Punat u visini od 0,325.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o vrijednosti boda »B« za obračun komunalne naknade (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 33/05).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/10

Ur. broj: 2142-02-01-13-4

Punat, 26. studenoga 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr