SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
OPĆINA KOSTRENA

48.

Na temelju članka 14. stavak 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11., 12/12.) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 10/13) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 29. studenoga 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog
interesa za Općinu Kostrena

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se popis pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Kostrena, i to kako slijedi:

1. Dječji vrtić »Zlatna ribica« Kostrena

2. Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena

3. KD Kostrena d.o.o. Kostrena

4. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

5. KD Čistoća d.o.o. Rijeka

6. KD Autotrolej d.o.o. Rijeka

7. Kanal RI d.o.o. Rijeka

8. Energo d.o.o. Rijeka.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/7

Ur. broj: 2170-01-07-13-42

Kostrena, 29. studenoga 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Gordana Vukoša, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr