SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 43. Petak, 24. prosinca 2004.
GRAD DELNICE
64

55.

Na temelju članaka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 23. prosinca 2004. donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju
prometa u Delnicama

Članak 1.

U članku 4. stavak 2. i 3. brišu se.

Članak 2.

U članku 5. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

U vremenu od 1. studenog do 1. travnja, odnosno odmah u trenutku nastanka zimskih uvjeta na cesti ( snijeg, led i druge vremenske nepogode) svi sudionici u prometu moraju upotrebljavati propisanu zimsku opremu ( zimske gume i lanci), odnosno prilagoditi način vožnje uvjetima na cesti i to sve do normaliziranja stanja na cesti.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 3.

U članku 15. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

Zaustavljanje vozila na nogostupu u ulicama navedenim u stavku 1. Ovog članka dozvoljeno je uz uvjet da je za kretanje pješaka ostavljeno najmanje 1,6 m širine na površini za kretanje pješaka, s tim da ta površina ne može biti uz rub kolnika. Parkiranje se može dozvoliti pod istim uvjetima ako je to dopušteno prometnim znakom.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3., stavak 3. postaje stavak 4. i stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 4.

Članak 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

Zabranjuje se parkiranje teretnih vozila nosivosti preko 5 tona (kamioni, utovarivači, strojevi za izvlačenje drva i sl.) na javnim prometnim površinama i javnim parkiralištima unutar naselja Delnice. Mogućnost parkiranja teretnih vozila preko 5 tona riješit će se u naselju Lučice ili na ulazu u Delnice.

Članak 5.

U članku 17. brišu se stavak 2. i 3. i dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

Poslove uklanjanja, premještanja, čuvanja i izdavanja premještenih vozila obavlja trgovačko društvo ili pojedinac kojeg ovlasti Poglavarstvo Grada.

Članak 6.

Članak 18. stavak 2. mijenja se i glasi:

Visinu troškova premještanja vozila propisuje ministar nadležan za unutarnje poslove na prijedlog Poglavarstva grada Delnica.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-01/03-01/05

Ur. broj: 2112-01-04-9

Delnice, 23. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr