SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

72.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH« broj 87/08), članka 108. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 40/09) Općinsko vijeće Vinodolske općine, na svojoj 3. (trećoj) sjednici održanoj 27. studenog 2013. godine donijelo je:

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
VINODOLSKE OPĆINE ZA 2013. G.

Članak 1.

I. Izmjene i dopune proračuna Vinodolske općine za 2013. g. (u daljnjem tekstu proračun)

u iznosu od 18.823.499,60 kn sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja 16.831.000,00 kn

Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine 250.000,00 kn

Rashodi poslovanja 15.635.499,60 kn

Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine 2.888.000,00 kn

B. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i
zaduživanja 1.469.000,00 kn

Izdaci za financijsku imovinu
i otplatu zajmova 300.000,00 kn

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA

Raspoloživa sredstva iz prethodnih
godina 273.499,60 kn

VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJE/
FINANCIRANJE+RASPOLOŽIVA SREDSTVA
IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 kn

Članak 2.

Prihodi proračuna za 2013. g. po ekonomskoj klasifikaciji te rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računa zaduživanja/financiranja.

Članak 3.

Posebni dio proračuna za 2013.g. sadrži prikaz po razdjelima , glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika.

Članak 4.

Ovaj proračun stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/5

Ur. broj: 2107-03/13-01-11-25

Bribir, 27. studenoga 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing., v.r

Članak 1.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2013./1 u 2013./2
ostvarenje za razdoblje 1. 1. - 31. 10. 2013.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2013./1 u 2013./2
ostvarenje za razdoblje 1. 1. - 31. 10. 2013.

OPĆI DIO

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2013./1 u 2013./2

II. POSEBNI DIO

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

I. Izmjene i dopune Proračuna Vinodolske  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr