SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

71.

Na temelju članka 3. Odluke o osnivanju Savjeta za Socijalnu i zdravstvenu skrb - Socijalno vijeće (KLASA: 022-03/13-01/1, UR.BROJ: 2107-03/13-01-7-697-1, od 8. 7. 2013. godine, članka 61. Statuta Općine Vinodolska općina, Općinski načelnik, na sastanku stručnog kolegija održanom 8. srpnja 2013. godine, donio je

ODLUKU
O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
ZA SOCIJALNU I ZDRAVSTVENU
SKRB - SOCIJALNOG VIJEĆA

Članak 1.

U savjet za socijalnu i zdravstvenu skrb - Socijalno vijeće Vinodolske općine, za mandatno razdoblje 2013-2017.g., imenuje se:

1. Roko Brozović, za predsjednika

2. Gordana Vlastelić, za članicu

3. Željko Citković, za člana

4. Ivan Knez, za člana

5. Sanja Grubišić, za članicu

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-7-697-2

Bribir, 8. srpnja 2013.

OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA

Načelnik
Ivica Crnić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr