SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

44.

Temeljem članka 44. stavak l. Statuta Općine Kostrena (SN PGŽ broj 26/09 i 10/13) i članka 27. Odluke o davanju stanova u najam (SN PGŽ broj 48/11 i 10/12), Općinska načelnica Općine Kostrena donosi slijedeći

ZAKLJUČAK
o visini slobodno ugovorene najamnine za stanove
u vlasništvu Općine Kostrena

I.

Ovim Zaključkom utvrduje se visina slobodno ugovorene najamnine za stan i stambeni prostor u vlasništvu Općine Kostrena.

II.

Visina slobodno ugovorene najamnine za stan, ovisno o kategoriji stana, utvrđuje se kako slijedi:

-stan I kategorije - 10,00 kn/m2

-stan II kategorije - 7,00 kn/m2

-stan III kategorije - 5,00 kn/m2

Visina slobodno ugovorene najamnine za stambeni prostor utvrđuje se u visini od 2,00 kn/m2.

III.

Sredstva prikupljena po osnovi najamnine iz točke II. ovog Zaključka, prihod su proračuna Općine Kostrena.

IV.

Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje važiti Zaključak o visini slobodno ugovorene najamnine.

KLASA: 022-05/04-01l2, UR.BROJ: 2170-07-02-04-250 od 4. svibnja 2004. godine.

V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-06/13-01/23

Ur. broj: 2170-07-03-13-212

Kostrena, 19. studenoga 2013.

Općinska načelnica
Mirela Marunić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr