SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

77.

Na temelju članka 25. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/ 09, 49/11 i 144/12) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 5. sjednici održanoj dana 21. 11. 2013. godine, donosi

ODLUKU
o vrijednosti obračunske jedinice - boda (B)
za obračun komunalne naknade

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se vrijednost obračunske jedinice - boda (B), jednog od parametara za utvrđivanje visine komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine.

Članak 2.

Vrijednost obračunske jedinice boda (B) iz članka 1 ove Odluke na području Grada Novi Vinodolski iznosi 1,00 kn/ m2.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti obračunske jedinice boda (B) za obračun komunalne naknade (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/09).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-03/13-01/33

Ur. broj: 2107/02-01-13-2

Novi Vinodolski, 21. studenoga. 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=864&mjesto=51250&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr