SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

75.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08 i 136/12), članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 6/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03 i 73/08) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 5. sjednici održanoj dana 21. studeni 2013. donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2013. G.

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2013. g. sastoji se od:

Članak 2.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna sadržava opći i posebni dio proračuna. Opći dio proračuna sadrži ukupnu svotu ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Prihodi u iznosu od 15.762.437,93 Kn i rashodi u iznosu od 15.357.571,86 Kn u Posebnom dijelu Izvješća raspoređeni su po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji uz primjenu ekonomske klasifikacije na razini skupine i odjeljka kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Grad Novi Vinodolski nije se zaduživao ili davao jamstva tijekom razdoblja siječanj - lipanj 2013. g.

Članak 5.

Tijekom razdoblja siječanj - lipanj 2013. g. nisu nastupile okolnosti za korištenje proračunske zalihe.

Članak 6.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2013. g. stupa na snagu osmog dana od objave.

Članak 7.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2013. g. objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/13-01/4

Ur. broj: 2107/02-01-13-2

Novi Vinodolski, 21. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Neven Pavelić v. r.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju prora  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=864&mjesto=51250&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr