SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

62.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/13, 15/13 i 26/13) Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 26. studenog 2013. godine donosi

Proračun Grada Kraljevice za 2014. godinu i projekciju Proračuna za 2015. i 2016. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Kraljevice za 2014. g. i projekcija Proračuna za 2015. i 2016. godinu (dalje: Proračun) sadrži:

 

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izdaci Proračuna raspoređuju se po programima, aktivnostima, projektima i korisnicima kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 400-06/13-01/2

Ur. broj: 2170/08-01-13-6

Kraljevica, 26. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Aleksandar Kružić, dipl. ing., v.r.

 

Proračun Grada Kraljevice za 2014. godin  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr