SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

53.

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09«) te članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/13, 15/ 13 i 26/13), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj dana 26. studenog 2013. godine donosi

IZMJENE PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2013. GODINU

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/ 12) u članku 1. iznos »1.017.000 kn.« mijenja se u iznos »1.120.000 kn«.

Članak 2.

U članku 2. stavak 1. u drugoj alineji iznos »122.000 kn« mijenja se u iznos »95.000 kn«.

U trećoj alineji iznos »150.000 kn« mijenja se u iznos »170.000 kn«.

U četvrtoj alineji iznos »325.000 kn« mijenja se u iznos »355.000 kn«.

U petoj alineji iznos »140.000 kn« mijenja se u iznos »220.000 kn«.

Članak 3.

Ove Izmjene stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 400-06/13-01/4

Ur. broj: 2170/08-08-13-83

Kraljevica, 26. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Aleksandar Kružić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr