SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

50.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) te članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 21/12, 7/13, 15/13 i 26/13), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 26. studenog 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru članova Odbora za urbanizam, prostorno
planiranje i promet

Članak 1.

U Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i promet izabrani su:

1. NEVEN REMPEŠIĆ

2. ZLATAN GLAŽAR

3. VIŠNJA GUDAC

4. VLADIMIR BRUKETA

5. IVAN PAVEŠIĆ

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-03/2

Ur. broj: 2170/08-08-13-9

Kraljevica, 26. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Aleksandar Kružić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr