SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

196.

Na temelju članka 121. stavka 2., u vezi s člankom 119. stavkom 1., podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst i 94/13), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 5. sjednici od 28. studenog 2013. godine donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora
Pomorske škole Bakar

I.

Alen Čop i Vinko Polić, predstavnici osnivača u Školskom odboru Pomorske škole Bakar, razrješavaju se dužnosti članova Školskog odbora na vlastiti zahtjev.

II.

Dan Mavrinac, imenuje se na dužnost člana Školskog odbora Pomorske škole Bakar umjesto Alena Čopa.

Arina Dorčić, imenuje se na dužnost članice Školskog odbora Pomorske škole Bakar umjesto Vinka Polića.

III.

Mandat novoimenovanim članovima Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata članova umjesto kojih su imenovani.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/8

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-13-50

Rijeka, 28. studenoga 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=864&mjesto=00001&odluka=196
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr