SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

193.

Na temelju članka 19. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih (»Službene novine« broj 17/ 07 i 31/13), članka 28. točke 17. stavka 2. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 5. sjednici od 28. studenog 2013. godine donijela je

ODLUKU
o izboru članova Županijskog savjeta mladih

Članak 1.

U Županijski savjet mladih (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) izabrani su:

1. Ivana Crnković, Županijska organizacija HDZ-a, Mladež HDZ-a Primorsko-goranske županije, Rijeka

2. Petar Pipun, Županijska organizacija HDZ-a, Rijeka

3. Sandro Ladavac, Malonogometni klub »Kvarner« Matulji

4. Todor Mrđen, Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati-županijska organizacija, Rijeka

5. Dajan Delić, Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati-županijska organizacija, Rijeka

6. Kristian Čarapić, Sveučilišna organizacija Socijaldemokratske studentske unije, Podružnica sveučilišta u Rijeci

7. Petar Prpić, Vijeće učenika Ekonomske škole Mije Mirkovića, Rijeka

8. Florijan Stjepić, Forum mladih SDP-a Primorsko- goranske županije

9. Kristian Skender, Forum mladih SDP-a Primorsko- goranske županije

10. Sandi Manestar, Forum mladih SDP-a Primorsko- goranske županije

11. Darjan Buković, Akcija mladih Rijeka

Članak 2.

Mandat članova Savjeta mladih je dvije godine, računajući od dana konstituiranja.

Članak 3.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mladih biraju se iz reda članova Savjeta mladih na način određen Odlukom o osnivanju Županijskog savjeta mladih (»Službene novine« broj 17/07 i 31/13)

Članak 4.

Stručne i administrativne poslove za Savjet mladih obavlja Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/8

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-13-45

Rijeka, 28. studenoga 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=864&mjesto=00001&odluka=193
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr