SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

185.

Na temelju točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini (»Narodne novine« broj 29/ 13 ), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu (»Narodne novine« broj 29/13), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. stavka 1. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 5. sjednici održanoj 28. studenog 2013. godine donosi slijedeću

ODLUKU
o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu
financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za
socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za socijalnu
skrb Primorsko-goranske županije u 2013. godini

I.

U točki II. Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2013. godini (»Službene novine« broj 16/13), stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz točke I. ove Odluke raspoređuju se centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije primjenom kriterija i mjerila iz Odluke Vlade Republike Hrvatske za podmirenje:

. Materijalnih rashoda u iznosu od 3.366.592 kn

. Financijskih rashoda u iznosu od 78.708 kn.«.

II.

Točka III. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz točke II. ove Odluke raspoređuju se centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije prema strukturi i u iznosima kako slijedi:

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/8

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-13-26

Rijeka, 28. studenoga 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=864&mjesto=00001&odluka=185
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr