SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

180.

Na temelju članka 79. stavaka 2., 8. i 9. i članka 81. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12), članka 32. stavka 4. i 6. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst), članka 18. stavka 1. i 3., članka 50. stavka 1. alineje 1. i 2. i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 5. sjednici od 28. studenog 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana
Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti
zamjenika člana Županijske skupštine

I.

Utvrđuje se da s danom 22. listopada 2013.g. zbog prihvaćanja obnašanja nespojive dužnosti počinje mirovanje mandata članu Županijske skupštine Goranu Petrcu te da s tim danom dužnost člana Županijske skupštine počinje obnašati Damir Brusić.

II.

Ova Odluka objavit će u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/8

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-13-12

Rijeka, 28. studenoga 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=864&mjesto=00001&odluka=180
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr