SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
45

40.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/01 i 59/01) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 20. prosinca 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u provođenju socijalnog programa
za 2005. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u provođenju socijalnog programa osiguravaju se sredstva ua ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava, te druge vrste pomoći pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi i općim aktima Općine Ravna Gora.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Ravna Gora za 2005. godinu u ukupnom iznosu od 207.506,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:

- pomoć obiteljima i kućanstvima 20.000,00

- pomoć invalidima i hendikepiranima 40.000,00

- oprema za novorođenčad 25.000,00

- ostale naknade u novcu 2.000,00

- školarine 12.000,00

- program zdravstvene knjižice djeteta 306,00

- naknade za troškove stanovanja 15.000,00

- poklon paketi djeci 20.000,00

- pomoć bolesnim i starijim osobama 20.000,00

- prehrana učenika 22.000,00

- stipendije 31.200,00


Ukupno: 207.506,00 kuna.

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora dužan je na propisan način voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, kao i o drugim pravima iz socijalne skrbi.

Doznake sredstava korisnicima vršit će se na temelju odluka Općinskog poglavarstva.

Članak 5.

Za izvršenje ovog Programa osnovica je Socijalni program Općine Ravna Gora i Pravilnik o provođenju socijalne skrbi u Općini Ravna Gora.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-08/04-01/23

Ur. broj: 2112/07-01-04-1

Ravna Gora, 20. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik
Franjo Ružić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr