SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 41. Ponedjeljak, 18. studenog 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

72.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) i članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Oleg Butković, dipl.ing. dana 10. lipnja 2013. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Temeljem članka 8. Društvenog ugovora o osnivanju Poduzetničkog centra VINODOL d.o.o., gradonačelnik Oleg Butković, dipl. ing., imenuje se za člana Skupštine Društva.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/15-01/10

Ur. broj: 2107/02-04-13-2

Novi Vinodolski, 10. lipnja 2013.

GRADONAČELNIK
Oleg Butković, dipl. ing.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=863&mjesto=51250&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr