SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 41. Ponedjeljak, 18. studenog 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

71.

Na temelju članka 48. stavak 1. podstavak 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 33/01, 60/01, 129/05, 129/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/ 13) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Oleg Butković, dipl. ing., dana 16. rujna 2013. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. U Nadzorni odbor KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o., Grad Novi Vinodolski predlaže imenovanje dva predstavnika Grada, kao člana Društva:

1.Dražen Tomić, dipl. iur., Kralja Zvonimira 22, Novi Vinodolski

2.Nikola Deranja, Vodovodna 38, Novi Vinodolski

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 024-01/13-01/26

Ur. broj: 2107/02-04-13-2

Novi Vinodolski, 16. rujna 2013.

GRADONAČELNIK
Oleg Butković, dipl. ing.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=863&mjesto=51250&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr