SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 41. Ponedjeljak, 18. studenog 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

68.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) i članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Oleg Butković, dipl. ing., dana 10. lipnja 2013. godine donosi

ZAKLJUČAK

1.Temeljem članka 15. Društvenog ugovora Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o., gradonačlenik Oleg Butković, dipl. ing. imenuje se predstavnikom Grada Novog Vinodolskog u Skupštinu Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o..

2.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 022-05/15-01/10

Ur.broj: 2107/02-04-13-4

Novi Vinodolski, 10. lipnja 2013.

GRADONAČELNIK
Oleg Butković, dipl. ing.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=863&mjesto=51250&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr