SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

52.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 25/09, 6/13., 15/13., 33/13.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 5. sjednici održanoj 30. listopada 2013. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članova Odbora za izbor i imenovanje

I.

Sanjin Mladenić, razrješuje se dužnosti predsjednika Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Viškovo.

Goran Petrc razrješuje se dužnosti zamjenika predsjednika Odbora za izbor i

imenovanje Općinskog vijeća Općine Viškovo.

Melita Raukar, razrješuje se dužnosti člana u Odboru za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Viškovo.

Ervin Tomić, razrješuje se dužnosti člana u Odboru za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Viškovo.

Ksenija Žauhar, razrješuje se dužnosti člana u Odboru za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Viškovo.

II.

Dragica Malnar, imenuje se za predsjednicu Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Viškovo.

Dragan Krasić, imenuje se za zamjenika predsjednice Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Viškovo.

Ivan Glujić, imenuje se za člana Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Viškovo.

Mustafa Kukuruzović, imenuje se za člana Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Viškovo.

Dario Kanižai imenuje se za člana Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Viškovo.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/07

Ur. broj: 2170-09-03/01-13-38

Viškovo, 30. listopad 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr