SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

63.

Temeljem članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), a u svezi s odredbom članka 145. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 56/13) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 5. studenoga 2013. godine donosi

O D L U K U

Članak 1.

Prihvaća se prijedlog statusnih promjena PONIKVE d.o.o. za osnivanje PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., te prijedlog Društvenog ugovora za PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. za komunalne djelatnosti.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Punat potpisati Društveni ugovor iz prethodnog stavka ovoga članka.

Članak 2.

Prihvaća se prijedlog statusnih promjena PONIKVE d.o.o. za osnivanje PONIKVE USLUGA d.o.o., te prijedlog Društvenog ugovora za PONIKVE USLUGA d.o.o. za uslužne djelatnosti.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Punat potpisati Društveni ugovor iz prethodnog stavka ovoga članka.

Članak 3.

Za sve daljnje postupke u svezi sa provedbom statusnih promjena tvrtke PONIKVE d.o.o. u ime Općine Punat ovlašten je općinski načelnik Općine Punat.

Članak 4.

Ovaj Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-13-18

Punat, 5. studenoga 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr