SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

55.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 25/09, 35/09, 3/13 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 26/03, 82/ 04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/ 13), Općinsko vijeće Općine Punat na 6. sjednici održanoj 5. studenoga 2013. godine donosi

1. IZMJENU I DOPUNU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U 2013. GODINI

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 56/12) članak 1. mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Izmjenom i dopunom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini iskazuju se financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja, te se definiraju aktivnosti - izdaci gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabave opreme u 2013.godini, u naselju Punat i Stara Baška, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-13-8

Punat, 5. studenoga 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.

 

1. Izmjena i dopuna Programa gradnje obj  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr