SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

45.

Na temelju članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini i naknade troškova članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika vijeća mjesnih odbora Grada Bakra (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, br. 7/13) Odbor za statutarno - pravna pitanja utvrđuje pročišćeni tekst Odluke o visini naknade troškova članova Gradskog vijeća, članova radnih

tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra.

Pročišćeni tekst Odluke o visini naknade troškova članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra obuhvaća Odluku o visini naknade troškova članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 34/09) te njene izmjene i dopune objavljene u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, br. 37/10 i 7/13.

ODLUKA
o visini naknade članova Gradskog vijeća, članova
radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća
mjesnih odbora Grada Bakra
(pročišćen tekst)

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade troškova članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, iz naslova je brisana riječ: »troškova«.

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje visina mjesečne naknade i drugih materijalnih prava vezanih uz rad predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog vijeća Grada Bakra, članova Gradskog vijeća, predsjednika radnih tijela Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bakra, kao i visina naknade za rad predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade troškova članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, brisana je riječ: »troškova«.

Članak 2.

Članovi Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bakra, kao i predsjednici Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra imaju pravo na naknadu za svoj rad, za svaki tekući mjesec u godini za vrijeme trajanja mandata.

Odredbom članka 1. Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade troškova članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 37/10) koja je stupila na snagu 2. listopada 2010. godine, dodane su riječi: «, za svaki tekući mjesec u godini za vrijeme trajanja mandata«.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade troškova članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, brisana je riječ: »troškova«.

Članak 3.

Pravo na naknadu iz članka 2. ove Odluke ostvaruje se mjesečno u neto iznosu kako slijedi:

1.Predsjednik Gradskog vijeća u iznosu od 3.800,00 kn,

2.Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća u iznosu od 1.500,00 kn,

3.Ostali članovi Gradskog vijeća u iznosu od 1.000,00 kn,

4.Predsjednici radnih tijela Gradskog vijeća u iznosu od 1.500,00 kn, i to predsjednici slijedećih radnih tijela:

-Odbor za gospodarstvo, razvoj, proračun i financije,

-Odbor za komunalne poslove, prostorno planiranje i ekologiju,

-Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i socijalnu politiku,

-Odbor za odgoj, obrazovanje, znanost, kulturu i šport

-Odbor za statutarno-pravna pitanja

5.Ostali članovi radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bakra u iznosu od 200,00 kn,

6.Predsjednici vijeća mjesnih odbora Grada Bakra u visini od 700,00 kn.

Odredbom članka 2. Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade troškova članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, br. 37/10) koja je stupila na snagu 2. listopada 2010. godine, točka 6. je izmijenjena.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade troškova članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, brisana je riječ: »troškova«.

Članak 4.

Članovi Gradskog vijeća dužni su prisustvovati svakoj sjednici Gradskog vijeća.

Član Gradskog vijeća koji opravdano ili neopravdano ne nazoči sjednici Gradskog vijeća nema pravo na naknadu u tekućem mjesecu u kojem je bila održana sjednica Gradskog vijeća Grada Bakra za svoj rad iz članka 3. ove Odluke, odnosno naknada obračunava mu se proporcionalno izostanku sa sjednice Gradskog vijeća Grada Bakra.

Odredbom članka 3. Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade troškova članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, br. 37/10) koja je stupila na snagu 2. listopada 2010. godine, stavak 2. je izmijenjen.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade troškova članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, brisana je riječ: »troškova«.

Članak 5.

Članovi radnih tijela Gradskog vijeća ostvaruju pravo na naknadu iz članka 3. Odluke pod uvjetom da je u mjesecu održana barem jedna sjednica radnog tijela i ako su bili nazočni sjednici.

Ukoliko član radnog tijela Gradskog vijeća opravdano ili neopravdano ne nazoči sjednici radnog tijela, za naknadu se primjenjuje odredba iz članka 4. stavak 2. ove Odluke.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade troškova članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, brisana je riječ: »troškova«.

Članak 6.

Predsjednicima Vijeća mjesnih odbora i predsjednicima radnih tijela Gradskog vijeća isplatiti će se naknada iz članka 3. ove Odluke bez obzira na broj održanih sjednica tijekom mjeseca za koji mu se naknada isplaćuje.

Odredbom članka 4. Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade troškova članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 37/10) koja je stupila na snagu 2. listopada 2010. godine, članak je izmijenjen.

Članak 7.

Novčana sredstva za naknadu iz članka 2. ove Odluke isplaćuju se do 15-tog dana u mjesecu za protekli mjesec na žiro račune korisnika.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade troškova članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, brisana je riječ: »troškova«.

Članak 8.

Osim prava na naknadu iz članka 2. ove Odluke, članovima Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, kao i predsjedniku Vijeća mjesnih odbora pripada i pravo na dnevnicu, naknadu prijevoznih troškova i troškova noćenja za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dohodak, a po pisanom odobrenju Gradonačelnika Grada Bakra sukladno Pravilniku o korištenju službenih automobila, poslovnih kreditnih kartica, reprezentacije i službenih putovanja u Gradu Bakru.

Članak 9.

Novčana sredstva za naknadu iz članka 2. i članka 8. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada Bakra.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade troškova članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, brisana je riječ: »troškova«.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknada troškova vijećnicima Gradskog vijeća, naknadi članovima Gradskog poglavarstva i naknadi troškova predsjednicima Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 05/01, 21/01 i 04/05).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/13-01/8

Ur. broj: 2170-02-04/2-13-8

Bakar, 26. rujna 2013.

Predsjednik
Odbora za statutarno-pravna pitanja
Gradskog vijeća Grada Bakra
Zdravko Božićević, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr