SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
GRAD KRALJEVICA
72

71.

Na temelju odredbe članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« PGŽ broj 34/01), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2004. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata komunalne infrastrukture
za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2005. godinu za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom i

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 2.

Ovim Programom utvrđuje se popis planiranih objekata i procjena troškova gradnje s naznakom izvora financiranja po djelatnostima kako sljedi:

Šifra

Naziv objekta i uređaja

Ukupno

Financiranje
iz komunalnog doprinosa

Financiranje iz ostalih sredstava proračuna

 

Pojačano održavanje i izgradnja cesta

1.460.000

710.000

750.000

346

Uređenje cesta u Križišću

50.000

 

50.000

347

Uređenje pločnika uz magistralu u Bakarcu

100.000

100.000

 

348

Uređenje pločnika Burićeva ul., Šmrika

450.000

450.000

 

349

Uređenje ulice Podbanj, Kraljevica

200.000

 

200.000

350

Uređenje ulice Gornje selo, Šmrika

200.000

 

200.000

351

Uređenje ulice I. Jakovčića, Kraljevica

300.000

 

300.000

352

Uređenje Sisačke ulice, Kraljevica

160.000

160.000

 

 

Izgradnja groblja

95.000

30.000

65.000

353

Dovršetak izgradnje mrtvačnice, Kraljevica

30.000

30.000

 

354

Projekt proširenja groblja Kraljevica

50.000

 

50.000

355

Projekt proširenja groblja Bakarac

15.000

 

15.000

 

Izgradnja javne rasvjete

140.000

30.000

110.000

357

Izgradnja javne rasvjete Podbanj, Kraljevica

40.000

 

40.000

358

Izgradnja JR I. Jakovčića, Kraljevica

40.000

 

40.000

359

Manja proširenja javne rasvjete

30.000

30.000

 

360

Naknada za povećanje snage

30.000

 

30.000

 

Izgradnja vodovoda

1.750.000

 

1.750.000

361

Opskrba vodom Medomišljina-Briljeva

1.500.000

 

1.500.000

362

Izgradnja vodovoda Žlibina-donji dio

250.000

 

250.000

 

Građenje objekata za odvodnju i pročišćavanje

160.000

 

160.000

356

Priključci na komunalnu infrastrukturu POS

160.000

 

160.000

 

- sveukupno

3.605.000

770.000

2.835.000

Članak 3.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 3.605.000 kuna, od toga iz sredstava komunalnog doprinosa 770.000 kuna, a iz ostalih sredstava Proračuna 2.835.000 kuna.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-06/04-01/12

Ur. broj: 2170/08-08-04-09

Kraljevica, 16. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Marinko Čandrlić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr