SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

23.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 24. rujna 2013. godine donosi

ISPRAVAK STATUTA
OPĆINE LOPAR

Članak 1.

U Statutu Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 13/13) mijenja se članak 41. stavak 1. pa isti sada glasi:

1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,

4. ako mu prestane prebivalište na području jedinice, danom prestanka prebivališta,

5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

6. smrću.

Članak 2.

U preostalom dijelu Statut Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 13/13) ostaje neizmijenjen.

Članak 3.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/13-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/13-19

Lopar, 24. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=858&mjesto=51281&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr