SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

39.

Na temelju članka 15.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13) i članak 12.Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 37/09, 7/13), Gradsko vijeće Grada Bakra na 4.sjednici održanoj 3. listopada 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o uspostavi prijateljstva i suradnje između
Grada Sveta Nedelja i Grada Bakra

Članak 1.

Grad Bakar uspostavit će prijateljske odnose i suradnju s Gradom Sveta Nedelja, a na temelju obostranog razumijevanja s ciljem razvoja prijateljskih odnosa i suradnje.

S Gradom Sveta Nedelja potpisat će se Povelja o prijateljstvu i suradnji Grada Sveta Nedelja i Grada Bakra.

Članak 2.

Utvrđuje se tekst Povelje iz članka 1. ove Odluke koja čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Bakra da u ime Grada Bakra potpiše Povelju o prijateljstvu i suradnji Grada Bakra i Grada Sveta Nedelja.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/07

Ur.broj: 2170-02-01-13-11

Bakar, 3. listopada 2013.

Predsjednik Gradskog vijeća

Milan Rončević

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr