SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 34. Petak, 27. rujna 2013.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

22.

Temeljem odredbi članaka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13) i članka 19. st. 6. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 14. 8. 2013. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA
OPĆINE LOPAR ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lopar za 2013. godinu sastoji se od:

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja, po ekonomskoj klasifikaciji, raspoređuju se kako slijedi:

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka prema organizacijskoj klasifikaciji, utvrđuje se kako slijedi:

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka po razdjelima i glavama prema ekonomskoj klasifikaciji, utvrđuje se:

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Izvršenje rashoda i izdataka po razdjelima, glavama i računima ekonomske klasifikacije prema programskoj klasifikaciji, utvrđuje se:

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Ovaj polugodišnji izvještaj Proračuna općine Lopar za 2013. godinu bit će objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/13-01/01

Ur.broj: 2169/02-01/13-18

Lopar, 14. kolovoza 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

Temeljem odredbi članaka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« br. 24/13) i članka 19. st. 6. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 14. 8. 2013. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LOPAR ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lopar za 2013. godinu sastoji se od:

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i primitaka, po ekonomskoj klasifikaciji, raspoređuju se kako slijedi:

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Ovaj polugodišnji izvještaj Proračuna Općine Lopar za 2013. godinu bit će objavljen u »Službenim novinama Primorske-goranske županije«.

Klasa: 011-03/13-01/01

Ur.broj: 2169/02-01/13-18

Lopar, 14. kolovoza 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju prora  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=856&mjesto=51281&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr