SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 34. Petak, 27. rujna 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

59.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 3. sjednici održanoj dana 23. rujna 2013. godine Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2013.

Članak 1.

Tabelarni dio u članku 1. Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2013. g. mijenja se kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Članak 3.

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2013. g. stupaju na snagu osmog dana od objave.

Članak 4.

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2013. g. objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/12-01/11

Ur. broj: 2107/02-01-13-5

Novi Vinodolski, 24. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

 

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Nov  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=856&mjesto=51250&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr