SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 33. Petak, 20. rujna 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

170.

Na temelju članka 132. stavka 4. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 33/12), članka 17. stavka 2. Statuta Centra za rehabilitaciju »Fortica« Kraljevica, članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 41/ 09), Župan Primorsko-goranske županije, dana 2. rujna 2013. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Centra za rehabilitaciju »Fortica« Kraljevica

I.

Za članove Upravnog vijeća Centra za rehabilitaciju »Fortica« Kraljevica, imenuju se:

1. Vesna Čavar, dr. med., predstavnica osnivača,

2. Helga Komen, dr. med., predstavnica osnivača,

3. Ilija Bakić, dipl. oec., predstavnik osnivača,

4. Marica Saradžić, predstavnica korisnika Centra.

II.

Mandat članova Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke je četiri (4) godine.

III.

Konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća održat će se u roku od trideset (30) dana od dana donošenja ove Odluke.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti članova Upravnog vijeća Centra za rehabilitaciju »Fortica« Kraljevica razrješuju se predstavnici osnivača i korisnika Centra imenovani Odlukom o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Centra za rehabilitaciju »Fortica« Kraljevica (Klasa: 022-04/10-01-25, Ur. broj: 2170/1-05-01/6-10-15 od 21. lipnja 2010.) i Odlukom o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za rehabilitaciju »Fortica« Kraljevica (Klasa: 022-04/12-01/39, Ur. broj: 2170/1-01-01/ 5-12-28 od 1. listopada 2012.).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 022-04/13-01/33

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-13-36

Rijeka, 2. rujna 2013.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=855&mjesto=00001&odluka=170
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr