SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 33. Petak, 20. rujna 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

169.

Na temelju članka 15. stavka 2. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05- pročišćeni tekst i 26/09), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije, dana 2. rujna 2013. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju i razrješenju članova
Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste
Primorsko-goranske županije

I.

U Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće) imenuju se:

1. Marinko Dumanić, za predsjednika,

2. Dorijan Ožanić, za člana,

3. Duško Milovanović, za člana.

II.

Upravno vijeće imenuje se na mandat od četiri godine.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti se razrješuju predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenovani Odlukom o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (Klasa: 022-04/10-01-6; Ur. broj: 2170/1-05-01/6- 10-18) od 10. veljače 2010.g. i Odlukom o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (Klasa: 022-04/11- 01-43; Ur. broj: 2170/1-01-01/5-11-27) od 7. studenoga 2011. g.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/13-01/33

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-13-34

Rijeka, 2. rujna 2013.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=855&mjesto=00001&odluka=169
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr